Oherwydd y datblygiadau parhaus o ran y Coronafeirws yng Nghymru ac yn RhCT, a'r angen i staff weithio mewn gwasanaethau sydd wedi’u blaenoriaethu, bydd gwasanaethau ar-lein sydd ddim yn hanfodol yn dod i ben am y tro.

View the full range of council services that you can book online
Casglu eitemau mawr   Gweithgareddau Hamdden  
Triniaeth rheoli plâu   Parcio i Bobl Anabl (Cynllun y Bathodyn Glas) *  
Gwneud apwyntiad am Gyngor Cynllunio Cychwynnol   Gwneud apwyntiad i lenwi eich Hawl Budd-dal Tai*  
Bagiau Ailgylchu / Gwastraff Bwyd   Archebu maes chwaraeon neu gwrt  
    Bin Gwastraff Bwyd  
Noder: Pwrpas apwyntiadau sydd â * ydy darparu tystiolaeth i gefnogi cais sydd yn barod wedi'i gyflwyno.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.