Report something to the council
Gwasanaethau y gallwch chi roi adroddiad amdanyn nhw 
Gwastraff hb ei gasglu Twll yn y ffordd
Problem goleuadau stryd Cerbyd wedi'i adael
Tipio anghyfreithlon Anifeiliaid yn baeddu
Trosedd parcio Niwsans o goelcerthi a llosgi pethau yn yr awyr agored
Gwter neu gwlfert dan ddŵr Archebu bin newydd neu amnewid bin
Problem sbwriel Rhwystr ar y ffordd neu'r palmant
Problem palmant stryd Twyll
Gwastraff heb ei gasglu Ymchwilio i Dwyll
Rhoi Gwybod am Achos Amddiffyn Plant