Mae hawl gydag unrhyw un sy ar y Gofrestr Etholiadol i wneud cais am bleidlais bost.
Gallwch wneud cais am bleidlais bost ar-lein

Does dim rhaid ichi nodi rheswm a does dim rhaid ichi gael unrhyw un arall i lofnodi’r ffurflen. Rhaid ichi nodi dyddiad(au) yr etholiad rydych chi eisiau pleidlais bost ar ei gyfer a pha fath o etholiad yw e.

Rhaid ichi nodi’r cyfeiriad llawn rydych chi eisiau inni anfon eich papur pleidlais iddo. Mae modd inni anfon pleidlais bost i gyfeiriad y tu allan i Brydain, os ydych chi’n mynd ar wyliau. Serch hynny, cofiwch bydd y papur pleidleisio’n cymryd amser i’ch cyrraedd a bod eisiau ichi’i anfon yn ôl aton ni mewn da bryd i’w gyfrif.

Fel arfer, byddwn ni’n anfon pleidlais bost allan tua wythnos cyn yr etholiad.  Felly, os na fyddwch chi gartref bryd hwnnw efallai dylech chi ystyried cael dirprwy i bleidleisio ar eich rhan chi.

Anfonwch eich ffurflenni cais aton ni yn y cyfeiriad isod:-

Swyddog Cofrestru Etholiadol

Yr Hen Llys

Stryd y Llys

Pontypridd

CF37 1JW

Gwifren Gymorth Gwasanaethau Etholiadol 01443 490100.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.