Skip to main content

Ymgynghoriad cyhoeddus – Dyfodol Canolfannau Oriau Dydd

Rydyn ni eisiau clywed eich barn ar ddyfodol Canolfannau Oriau Dydd Rhondda Cynon Taf

Mae Canolfannau Oriau Dydd y Cyngor wedi rhoi cyfle pwysig i bobl hŷn yn ein cymunedau gael mynediad at fwyd poeth a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Serch hynny, does dim digon o bobl yn defnyddio'r canolfannau ac mae’r gwasanaeth cyfredol bellach yn anaddas.

Mae angen archwilio’r cyfleoedd ar gyfer modelau cyflenwi eraill, trwy ein Canolfannau yn y Gymuned ble mae’n addas neu trwy drefniadau gwirfoddol yn y cymunedau sy'n cael eu heffeithio.

Gweld manylion y cynnig 

Gweld cwestiynau cyffredin

Cyfle i Ddweud eich Dweud!

Mae modd i chi roi eich barn drwy arolwg ar-lein

Fe fydd y Cyngor yn cynnal cyfarfodydd gyda defnyddwyr y gwasanaeth a gaiff eu heffeithio gan y cynigion. Gweld manylion y cyfarfodydd.

Croeso ichi anfon e-bost: ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Ysgrifennu aton ni -

FRhadbost RSBU-HJUK-LSSS

Rhadbost RSBU-HJUK-LSSS

Ymchwil ac Ymgynghori

Cysylltiadau Cyhoeddus a Strategaeth

Y Pafiliynau

Parc Hen Lofa'r Cambrian

Cwm Clydach

Tonypandy

CF40 2XX

Mae’r ymgynghoriad yn dechrau ar 21 Ionawr ac yn dod i ben ar 4 Mawrth 2019.