Hoffai Cyngor Rhondda Cynon Taf ofyn eich barn ar yr wybodaeth, y cyngor a'r cymorth a fyddai o fudd i chi. Bydd yr wybodaeth rydych chi'n ei darparu'n cael ei defnyddio i lywio'r ystod o gymorth y mae'r Cyngor yn ei roi i rieni a theuluoedd, gan gynnwys y modd y dylai'r cymorth yma gael ei ddarparu.
Cymerwch ran yn yr arolwg yma.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.