Skip to main content

Arolwg Praesept yr Heddlu 2019/20

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddau yn ymgynghori ar faint y bydd trigolion a yn barod i gyfrannu tuag at braesept yr heddlu ar gyfer 2019/20.         

Praesept yr Heddlu yw'r swm sy’n cael ei dalu’n rhan o dreth y cyngorac fe'i defnyddir tuag at dalu am wasanaethau plismona lleol.  Mae cyfraniadau tuag at brecept yr heddlu yn rhan hanfodol o gyllid yr heddluac hebddo byddai'n amhosibl cynnal gwasanaeth heddlu sy'n ymateb yn effeithiol ac effeithlon i anghenion y trigolion.      

Gweld manylion pellach am eich cyfraniad plismona

Cwblhewch yr arolwg ar-lein