Gwaith ailosod prif bibell nwy yn Nhonypandy dros wyliau'r Pasg

Mae cwmni Wales & West Utilities wedi rhoi gwybod i'r Cyngor bydd angen cau ffordd dros dro yn ystod gwyliau'r Pasg i gynnal gwaith ailosod prif bibell nwy

29 Mawrth 2018

Cymeradwyo cynllun peilot er mwyn rheoli celfi stryd yng Nghanol Tref Pontypridd

Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo cynllun peilot newydd a fydd yn rheoli'r defnydd o 'gelfi stryd', megis byrddau a chadeiriau, yng Nghanol Trefi - gan ddechrau gyda chyfnod prawf o 12 mis ym Mhontypridd

28 Mawrth 2018

Disgyblion y Cymer yn cael blas ar gyfleoedd yn y diwydiant adeiladu

Mae'r contractwr sy'n gweithio ar fuddsoddiad y Cyngor o £1.9 miliwn yn Ysgol Gynradd y Cymer wedi cynnal cyfres o achlysuron ymgysylltu â disgyblion lleol ynglŷn â chyfleoedd yn y diwydiant adeiladu

28 Mawrth 2018

Dram Y Profiad Sinematig

Dram: Y Profiad Sinematig

28 Mawrth 2018

Mae The Man Engine ar ei ffordd!

Mae The Man Engine ar ei ffordd!

27 Mawrth 2018

Saith o Ddinasyddion Da yn deilwng i dderbyn Gwobrau'r Maer

Saith o Ddinasyddion Da yn deilwng i dderbyn Gwobrau'r Maer

27 Mawrth 2018

Ymgynghori'n parhau ynghylch cynlluniau Hwb Gymunedol Aberpennar

Ar hyn o bryd, mae yna gyfnod o ymgynghori ynghylch y cynlluniau i wella cyfleusterau a darparu gwasanaethau gwell yn Aberpennar - ac mae yna amser ar ôl i chi leisio eich barn

26 Mawrth 2018

Y Cabinet yn cytuno ar raglen Briffyrdd 2018/19 sydd werth mwy na £23.6 miliwn

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar Raglen Gyfalaf Atodol ar gyfer y Priffyrdd, Trafnidiaeth a Chynlluniau Strategol ar gyfer y flwyddyn nesaf - gan ddynodi mwy na £23.6 biliwn i'r gwasanaeth ar gyfer 2018/19

23 Mawrth 2018

Disgyblion lleol yn ailagor pont droed Trehopcyn

Mae'r Cyngor wedi cwblhau prosiect i atgyweirio ac adnewyddu pont droed yn Nhrehopcyn. Mae'r strwythur wedi cael ei ailagor gan ddisgyblion ysgol gynradd leol

22 Mawrth 2018

Gwaith gosod wyneb newydd ar ffordd Mynydd y Bwlch yn ystod gwyliau'r Pasg

Bydd y Cyngor yn gwneud gwaith angenrheidiol i osod wyneb newydd ar y gerbytffordd yn ystod gwyliau'r Pasg i baratoi rhan Rhondda Cynon Taf o ffordd Mynydd y Bwlch ar gyfer y dyfodol

22 Mawrth 2018