Caniatâd Prynu Tir yn Orfodol yn rhoi hwb i Gynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm

Mae'r Cyngor wedi cael caniatâd i gwblhau'r broses prynu tir yn orfodol ar gyfer y tir sydd ei angen er mwyn cyflawni Cynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar

14 Chwefror 2018

Buddsoddiad ychwanegol i ehangu cynllun llwybrau diogel yn y gymuned yn Y Porth

Mae'r Cyngor wedi sicrhau buddsoddiad ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i ehangu ei gynllun llwybrau diogel yn y gymuned yn agos i Ysgol Gymunedol Sir y Porth

14 Chwefror 2018

Pennawd: Strategaeth ar y Gyllideb 2018/19 dan drafodaeth y Cabinet

Bydd y Cabinet yn trafod cynigion sy'n ymwneud â phennu cyllideb y Cyngor ar gyfer 2018/19 yr wythnos nesaf.

12 Chwefror 2018

Enwebwch Rywun ar gyfer Gwobrau Dinesydd Da'r Maer

Ydych chi'n adnabod rhywun sydd wedi mynd gam ymhellach i helpu'r bobl o'u hamgylch a'u cymuned?

09 Chwefror 2018

Ymgynghori â'r cyhoedd ynghylch Canolfan Oriau Dydd San Siôr

Bydd ymgynghoriad ar y cynnig i drosglwyddo gwasanaethau Canolfan Oriau Dydd San Siôr yn Nhonyrefail yn dechrau ar 9 Chwefror

09 Chwefror 2018

2018 cyffrous ar gyfer addysg yn Rhondda Cynon Taf

Mae blwyddyn gyffrous ar y gweill ar gyfer addysg yn Rhondda Cynon Taf, gyda rhagor o ddisgyblion yn elwa o Ysgolion yr 21ain ganrif yn y flwyddyn academaidd newydd

08 Chwefror 2018

Gwaith wedi dechrau ar gynllun diogelwch y ffyrdd yng Nghwm Clydach

Yn dilyn buddsoddiad gwerth £223,000, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi dechrau gwaith a fydd yn arwain at welliannau i ddiogelwch y ffyrdd yng Nghwm Clydach er lles y gymuned

08 Chwefror 2018

Cymorth i Fusnesau'r Stryd Fawr

Dim ond ychydig o wythnosau sydd ar ôl i fusnesau a masnachwyr y Stryd Fawr manteisio ar ryddhad ardrethi o hyd at £1,500.

07 Chwefror 2018

Y Cyngor i ymgynghori ar gynnig am Ganolfan Gymunedol yn Aberpennar

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ymgynghori â thrigolion lleol ar gynnig i greu Canolfan Gymunedol yn Aberpennar. Pe bai'r cynnig yn cael ei gymeradwyo, byddai Canolfan Oriau Dydd Aberpennar yn cael ei had-drefnu

06 Chwefror 2018

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018

Ydych chi, eich rhai annwyl, eich plant, neu'ch ffrindiau, yn treulio amser ar-lein?

06 Chwefror 2018