Dathlu Pobl Ifainc

Dathlu Pobl Ifainc

30 Ebrill 2018

Y gymuned yn cefnogi Gŵyl Aberdâr

Y gymuned yn cefnogi Gŵyl Aberdâr

30 Ebrill 2018

Glowyr Bach yn Nhaith Pyllau Glo Cymru

The 'Mini Miners' group aimed at young children is back!

30 Ebrill 2018

Y Cyngor yn croesawu cyllid ar gyfer costau'r tywydd gaeafol

Mae'r Cyngor wedi croesawu'r cyllid o du Llywodraeth Cymru i gyfrannu at gostau Awdurdodau Lleol oherwydd y tywydd garw dros y gaeaf yma – gyda Rhondda Cynon Taf yn derbyn dros £157,000

27 Ebrill 2018

Dawns Elusennol

A Charity Ball, in aid of the Mayor's Charity Appeal, at Heritage Park Hotel on Friday, May 11

27 Ebrill 2018

Gofal plant AM DDIM i bob plentyn tair a phedair oed yn RhCT erbyn diwedd y flwyddyn yma

Bydd rhieni sy'n gweithio yn gweld budd wrth i Gyngor Rhondda Cynon Taf gadarnhau bydd e'n ymestyn ei gynllun gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar i BOB plentyn tair a phedair oed cymwys yn y fwrdeistref sirol erbyn diwedd 2018.

27 Ebrill 2018

Cyllid Llywodraeth Cymru yn rhoi hwb i Rondda Cynon Taf

Bydd y Cyngor yn elwa o gyllid pellach gwerth £2.67miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cynlluniau'r Priffyrdd a Chludiant yn ystod 2018/19

26 Ebrill 2018

Bydd Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Dinas ar gau bore for

Bydd Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Dinas ar gau bore fory (dydd Gwener)

26 Ebrill 2018

Hwb Cymunedol i ddarparu gwasanaethau hanfodol yng Nglynrhedynog

Mae'r Cabinet wedi cytuno gyda chynnig i gyflwyno Hwb Cymunedol yng Nglynrhedynog, gan y bydd y Cyngor yn gweithio gyda sefydliad trydydd sector i wella'r modd y mae gwasanaethau yn cael eu darparu yn y dref

25 Ebrill 2018

Cynnig Hwb Cymunedol Aberpennar wedi'i gytuno

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar gynigion i gyflwyno model Hwb Cymunedol i ddarparu ystod o wasanaethau yn Aberpennar - a fydd yn cadw ac yn gwella ar y cynnig presennol yn y dref

25 Ebrill 2018