Mae Gofalwn yn ceisio codi ymwybyddiaeth o ddynion sy'n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol, siaradwyr Cymraeg a lleiafrifoedd eraill sy'n gweithio yn y sector gofalu ar hyd Cwm Taf Morgannwg.

Mae'r ymgyrch lleol yma wedi'i chefnogi gan dri chyngor, sef cynghorau Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Pen-y-bont ar Ogwr. Mae gan y tri chyngor lleol swyddi gofalu gwag gwahanol ar gael ac mae modd i chi wneud cais drwy fynd i'w tudalen swyddi isod.

Mynnwch sgwrs gyda'r person cyswllt ar gyfer y swydd, am y bydd modd iddyn nhw roi llawer o wybodaeth i chi am y gwaith. Hefyd, ewch i wefan www.gofalwn.cymru am fideos ac astudiaethau achos am y swyddi gofalu am bobl sydd ar gael.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.