Mae gyda ni garfan arbenigol wrth law i helpu’r sawl sy’n cael ei effeithio gan nam ar y synhwyrau.

They can help people who are deaf or hard or hearing, those who have sight loss and people who are deafblind. If you are having difficulties with your hearing or sight, we may be able to help.

The Sensory Services Team is made up of specialist social workers and rehabilitation officers who will provide information and offer advice. This should begin to enable you to live as independently as possible in your own home.

Mae gweithwyr adfer yn darparu asesiad arbenigol a gwasanaethau i bobl sydd wedi colli’u golwg. Mae’r gwaith yn cynnwys: 

  • Ystyried cyflwr llygaid pobl, a sut mae hyn yn effeithio ar fywyd bob dydd 
  • Cymhorthion i bobl prin eu golwg, goleuo, a gwrthgyferbyniad lliwiau
  • Medrau byw’n annibynnol 
  • Hyfforddiant sgiliau cyfathrebu
  • Darparu offer
  • Hyfforddiant symudedd o dan do ac yn yr awyr agored

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth yma, gan gynnwys sefydliadau eraill a all helpu, edrychwch ar ein taflen ffeithiau.

Pe hoffech chi dderbyn help ein Carfan Gwasanaethau Synhwyraidd, cysylltwch â'n Carfan Ymateb ar Unwaith:

Ffôn: 01443 425003 
E-bost: 
GwasanaethauCymdeithasol@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Mae'r Gwasanaeth Argyfwng y Tu Allan i Oriau Swyddfa yn ymateb ar frys i achosion o argyfwng gofal cymdeithasol y tu allan i oriau swyddfa arferol, ar ŵyl y banc ac ar y penwythnos.
Ffôn: 01443 743665

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.