Skip to main content

Mynwentydd Gwybodaeth Gyffredinol

Yn seiliedig ar argaeledd adnoddau staff, cynnydd y gwaith torri gwair a mân waith cynnal a chadw sydd wedi'i wneud ym mwyafrif ein mynwentydd, mae'r Cyngor bellach wedi ailagor ein mynwentydd i'r cyhoedd.

Rhaid i drigolion sy'n ymweld â'r safleoedd hyn wneud hynny yn unol â gofynion pellhau cymdeithasol bob amser.

Bydd mân waith cynnal a chadw a thorri gwair yn parhau trwy gydol yr wythnos yma.

AMLOSGFEYDD GLYN-TAF A LLWYDCOED

Oherwydd y sefyllfa bresennol mewn perthynas â Covid 19, rydyn ni'n gofyn i aelodau o'r cyhoedd beidio â dod i swyddfa'r amlosgfeydd yn ystod y cyfnod yma. Mae modd gwneud taliadau dros y ffôn ac mae modd i ni ddelio â'ch ymholiadau dros y ffon neu drwy e-bost. Mae'r manylion yma isod:

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Mae mynwentydd ac amlosgfeydd yn Rhondda Cynon Taf ar agor bob diwrnod yn ystod yr oriau hynny sy wedi'u nodi isod.  Mae swyddfa'r mynwentydd yn cynnal a chadw'r mynwentydd i gyd.

Oriau Agor : Haf

Sample Table
DyddAmserGwybodaeth
Oriau Agor bob dydd (gan gynnwys Nadolig a gwyliau eraill) 9:00am - 4:30pm Dim mynediad i gerbydau ar ôl 4.00pm
Oriau Agor dros y penwythnos 9:00an - 7:00pm Dim mynediad i gerbyndau ar ôl 6.30pm

 

Nodwch yr hawl i weld mynediad ar gyfer amlosgfa Glyn-Taf ar ôl 4pm

  • Mynediad i gerddwyr yn unig drwy brif gatiau 4pm-4:30pm

  • Mynwent yr estyniad a choed Glyntaf dim mynediad ar ôl 4pm

Nodwch yr esboniad i fynediad ar gyfer mynwent Glynrhedynog

  • O fis Tachwedd 1af 2018, bydd y gatiau pedestian yn cael eu cloi ar 4:30pm (bydd hyn yn digwydd yn ystod cyfnod prawf o 3 mis). Mae nifer o bryderon wedi'u codi ynghylch y ffaith bod y gatiau pedestial ar agor 24awr. 

  • Os hoffech drafod y mater hwn ymhellach ffoniwch gyntaf Cremetrium ar 01443 402810.

 

Oriau agor y gaeaf

Sample Table
DyddAmserGwybodaeth
Oriau Agor bob dydd (gan gynnwys Nadolig a gwyliau eraill) 9:00am - 4:30pm Dim mynediad i gerbydau ar ôl 4.00pm
Oriau Agor dros y penwythnos 9:00an - 4:30pm Dim mynediad i gerbyndau ar ôl 4.00pm

Manylion Cyswllt

ds
 Amlosgfa Glyntaf  Mynwent Trealaw
 Mynwent Glyntaf  Mynwent Treorci
 Mynwent Tŷ Rhiw  Mynwent Glynrhedynog
 Mynwent Llanharan  Mynwent Penrhys
 Mynwent Cefn Y Parc    

Dyma'r manylion cyswllt ar gyfer yr uchod:

Cemetery Road

Glyntaf
Pontypridd
CF37 4BE  

Ffôn: 01443 402810
Ffacs: 01443 406052
f
 Mynwent Aberdâr  Mynwent Aberffrwd
 Mynwent Maesyarian  Mynwent Brynygaer
 Mynwent Abercynon  Mynwent Ynysybwl

Dyma'r manylion cyswllt ar gyfer yr uchod:

Rock Grounds

Green Street
Aberdâr  

Ffôn: 01685 885345
Ffacs: 01685 885212