Mae mynwentydd ac amlosgfeydd yn Rhondda Cynon Taf ar agor bob diwrnod yn ystod yr oriau hynny sy wedi'u nodi isod.  Mae swyddfa'r mynwentydd yn cynnal a chadw'r mynwentydd i gyd.

AMLOSGFEYDD GLYN-TAF A LLWYDCOED

Oherwydd y sefyllfa bresennol mewn perthynas â Covid 19, rydyn ni'n gofyn i aelodau o'r cyhoedd beidio â dod i swyddfa'r amlosgfeydd yn ystod y cyfnod yma. Mae modd gwneud taliadau dros y ffôn ac mae modd i ni ddelio â'ch ymholiadau dros y ffon neu drwy e-bost. Mae'r manylion yma isod:

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.


Oriau Agor : Haf

Sample Table
DyddAmserGwybodaeth
Oriau Agor bob dydd (gan gynnwys Nadolig a gwyliau eraill) 9:00am - 4:30pm Dim mynediad i gerbydau ar ôl 4.00pm
Oriau Agor dros y penwythnos 9:00an - 7:00pm Dim mynediad i gerbyndau ar ôl 6.30pm

 

Nodwch yr hawl i weld mynediad ar gyfer amlosgfa Glyn-Taf ar ôl 4pm

  • Mynediad i gerddwyr yn unig drwy brif gatiau 4pm-4:30pm

  • Mynwent yr estyniad a choed Glyntaf dim mynediad ar ôl 4pm

Nodwch yr esboniad i fynediad ar gyfer mynwent Glynrhedynog

  • O fis Tachwedd 1af 2018, bydd y gatiau pedestian yn cael eu cloi ar 4:30pm (bydd hyn yn digwydd yn ystod cyfnod prawf o 3 mis). Mae nifer o bryderon wedi'u codi ynghylch y ffaith bod y gatiau pedestial ar agor 24awr. 

  • Os hoffech drafod y mater hwn ymhellach ffoniwch gyntaf Cremetrium ar 01443 402810.

 

Oriau agor y gaeaf

Sample Table
DyddAmserGwybodaeth
Oriau Agor bob dydd (gan gynnwys Nadolig a gwyliau eraill) 9:00am - 4:30pm Dim mynediad i gerbydau ar ôl 4.00pm
Oriau Agor dros y penwythnos 9:00an - 4:30pm Dim mynediad i gerbyndau ar ôl 4.00pm

Manylion Cyswllt

ds
 Amlosgfa Glyntaf  Mynwent Trealaw
 Mynwent Glyntaf  Mynwent Treorci
 Mynwent Tŷ Rhiw  Mynwent Glynrhedynog
 Mynwent Llanharan  Mynwent Penrhys
 Mynwent Cefn Y Parc    

Dyma'r manylion cyswllt ar gyfer yr uchod:

Cemetery Road

Glyntaf
Pontypridd
CF37 4BE  

Ffôn: 01443 402810
Ffacs: 01443 406052
f
 Mynwent Aberdâr  Mynwent Aberffrwd
 Mynwent Maesyarian  Mynwent Brynygaer
 Mynwent Abercynon  Mynwent Ynysybwl

Dyma'r manylion cyswllt ar gyfer yr uchod:

Rock Grounds

Green Street
Aberdâr  

Ffôn: 01685 885345
Ffacs: 01685 885212  

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.