Skip to main content

Mynwentydd Gwybodaeth Gyffredinol

Y diweddaraf i drigolion:

Mae pob mynwent bellach ar agor - mae'r oriau agor wedi’u nodi isod.      

Mae ein swyddfeydd bellach ar agor ar gyfer apwyntiadau yn unig rhwng 10:00 a 15:00 dydd Llun i ddydd Gwener.  

 • Swyddfa Glyn-taf - 08:30–16:30 dydd Llun i ddydd Gwener
 • Swyddfa Llwydcoed - 09:00–15:00 dydd Llun i ddydd Gwener (mae modd gwneud ymholiadau gyda Glyn-taf ar ôl 15:00)

Mae modd trin ymholiadau dros y ffôn a thrwy e-bost - manylion cyswllt isod:

Hysbysiadau: 

 • Mae cofnodion anghyflawn gyda ni oherwydd gwaith digideiddio sy'n mynd ymlaen ac o ganlyniad fyddan nhw ddim ar gael i'r cyhoedd ar hyn o bryd.
 • Mae torri'r gwair yn digwydd ym mhob mynwent rhwng mis Ebrill a mis Hydref. 
 • Mae modd derbyn taliadau â cherdyn dros y ffôn.
 • Mae modd gwneud cais am chwiliadau hanes teuluol trwy e-bost (manylion isod).  Nodwch ein bod ni'n ceisio ymateb i geisiadau cyn gynted â phosib ond ar adegau prysur, efallai y bydd amser ymateb o 28 diwrnod ar geisiadau, oni bai eu bod yn ymwneud â chladdedigaeth sydd wedi'i threfnu.  Mae chwiliadau'n rhad ac am ddim.
 • Mae rhaid i drigolion sy'n ymweld â'r safleoedd hyn wneud hynny yn unol â gofynion cadw pellter cymdeithasol bob amser.

Manylion Cyswllt:

Mae mynwentydd ac amlosgfeydd yn Rhondda Cynon Taf ar agor bob diwrnod yn ystod yr oriau hynny sy wedi'u nodi isod.  Mae swyddfa'r mynwentydd yn cynnal a chadw'r mynwentydd i gyd.

Oriau Agor : Haf

Sample Table
DyddAmserGwybodaeth
Oriau Agor bob dydd (gan gynnwys Nadolig a gwyliau eraill) 9:00am - 4:30pm Dim mynediad i gerbydau ar ôl 4.00pm
Oriau Agor dros y penwythnos 9:00an - 7:00pm Dim mynediad i gerbyndau ar ôl 6.30pm

 

Nodwch yr hawl i weld mynediad ar gyfer amlosgfa Glyn-Taf ar ôl 4pm

 • Mynediad i gerddwyr yn unig drwy brif gatiau 4pm-4:30pm

 • Mynwent yr estyniad a choed Glyntaf dim mynediad ar ôl 4pm

Nodwch yr esboniad i fynediad ar gyfer mynwent Glynrhedynog

 • O fis Tachwedd 1af 2018, bydd y gatiau pedestian yn cael eu cloi ar 4:30pm (bydd hyn yn digwydd yn ystod cyfnod prawf o 3 mis). Mae nifer o bryderon wedi'u codi ynghylch y ffaith bod y gatiau pedestial ar agor 24awr. 

 • Os hoffech drafod y mater hwn ymhellach ffoniwch gyntaf Cremetrium ar 01443 402810.

 

Oriau agor y gaeaf

Sample Table
DyddAmserGwybodaeth
Oriau Agor bob dydd (gan gynnwys Nadolig a gwyliau eraill) 9:00am - 4:30pm Dim mynediad i gerbydau ar ôl 4.00pm
Oriau Agor dros y penwythnos 9:00an - 4:30pm Dim mynediad i gerbyndau ar ôl 4.00pm

Manylion Cyswllt

Defnyddiwch y manylion cyswllt o dan yr holl Fynwentydd ar wahân i Amlosgfa Llydcoed.

Cemetery Road

Glyntaf
Pontypridd
CF37 4BE  

Ffôn: 01443 402810
Ffacs: 01443 406052

Ar gyfer Amlosgfa Llwydcoed, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Llwydcoed Cremetorium

Llwydcoed
Aberdar 

Ffôn: 01685 881891
Ffacs: 01685 885212