Skip to main content

Mynwentydd Gwybodaeth Gyffredinol

Mae pob mynwent bellach ar agor - mae'r oriau agor wedi’u nodi isod.      

Mae ein swyddfeydd bellach ar agor ar gyfer apwyntiadau yn unig rhwng 10:00 a 15:00 dydd Llun i ddydd Gwener.  

 • Swyddfa Glyn-taf - 08:30–16:30 dydd Llun i ddydd Gwener
 • Swyddfa Llwydcoed - 09:00–15:00 dydd Llun i ddydd Gwener (mae modd gwneud ymholiadau gyda Glyn-taf ar ôl 15:00)

Mae modd trin ymholiadau dros y ffôn a thrwy e-bost - manylion cyswllt isod:

Hysbysiadau: 

 • Mae cofnodion anghyflawn gyda ni oherwydd gwaith digideiddio sy'n mynd ymlaen ac o ganlyniad fyddan nhw ddim ar gael i'r cyhoedd ar hyn o bryd.
 • Mae torri'r gwair yn digwydd ym mhob mynwent rhwng mis Ebrill a mis Hydref. 
 • Mae modd derbyn taliadau â cherdyn dros y ffôn.
 • Mae modd gwneud cais am chwiliadau hanes teuluol trwy e-bost (manylion isod).  Nodwch ein bod ni'n ceisio ymateb i geisiadau cyn gynted â phosib ond ar adegau prysur, efallai y bydd amser ymateb o 28 diwrnod ar geisiadau, oni bai eu bod yn ymwneud â chladdedigaeth sydd wedi'i threfnu.  Mae chwiliadau'n rhad ac am ddim.
 • Mae rhaid i breswylwyr sy'n ymweld â'r safleoedd hyn wneud hynny yn unol â gofynion cadw pellter cymdeithasol bob amser.

Manylion Cyswllt:

 • Amlosgfa Glyn-taf
  Ffôn: 01443 402810
  E-bost:
  AmlosgfaGlyntaf@rctcbc.gov.uk– Ymholiadau am Amlosgfa Glyn-taf, a mynwentydd Taf-elái a Chwm Cynon.

Amlosgfa Llwydcoed
Ffôn: 01685 874115
E-bost:
AmlosgfaLlwydcoed@rhondda-cynon-taf.gov.uk – Ymholiadau sy'n ymwneud ag Amlosgfa Llwydcoed yn unig

Mae mynwentydd ac amlosgfeydd yn Rhondda Cynon Taf ar agor bob diwrnod yn ystod yr oriau hynny sy wedi'u nodi isod.  Mae swyddfa'r mynwentydd yn cynnal a chadw'r mynwentydd i gyd.

Oriau Agor : Haf

Sample Table
DyddAmserGwybodaeth
Oriau Agor bob dydd (gan gynnwys Nadolig a gwyliau eraill) 9:00am - 4:30pm Dim mynediad i gerbydau ar ôl 4.00pm
Oriau Agor dros y penwythnos 9:00an - 7:00pm Dim mynediad i gerbyndau ar ôl 6.30pm

 

Nodwch yr hawl i weld mynediad ar gyfer amlosgfa Glyn-Taf ar ôl 4pm

 • Mynediad i gerddwyr yn unig drwy brif gatiau 4pm-4:30pm

 • Mynwent yr estyniad a choed Glyntaf dim mynediad ar ôl 4pm

Nodwch yr esboniad i fynediad ar gyfer mynwent Glynrhedynog

 • O fis Tachwedd 1af 2018, bydd y gatiau pedestian yn cael eu cloi ar 4:30pm (bydd hyn yn digwydd yn ystod cyfnod prawf o 3 mis). Mae nifer o bryderon wedi'u codi ynghylch y ffaith bod y gatiau pedestial ar agor 24awr. 

 • Os hoffech drafod y mater hwn ymhellach ffoniwch gyntaf Cremetrium ar 01443 402810.

 

Oriau agor y gaeaf

Sample Table
DyddAmserGwybodaeth
Oriau Agor bob dydd (gan gynnwys Nadolig a gwyliau eraill) 9:00am - 4:30pm Dim mynediad i gerbydau ar ôl 4.00pm
Oriau Agor dros y penwythnos 9:00an - 4:30pm Dim mynediad i gerbyndau ar ôl 4.00pm

Manylion Cyswllt

Defnyddiwch y manylion cyswllt o dan yr holl Fynwentydd ar wahân i Amlosgfa Llydcoed.

Cemetery Road

Glyntaf
Pontypridd
CF37 4BE  

Ffôn: 01443 402810
Ffacs: 01443 406052

Ar gyfer Amlosgfa Llwydcoed, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Llwydcoed Cremetorium

Llwydcoed
Aberdar 

Ffôn: 01685 881891
Ffacs: 01685 885212