Mae modd ichi gael cyngor/cymorth oddi wrth drefnwr angladdau, meddyg teulu, cyfreithiwr, swyddogion lles ac adrannau personél yn y gweithle, gweinidog, adrannau gwasanaethau cymdeithasol neu Ganolfannau Cyngor ar Bopeth, ymwelwyr iechyd neu nyrs ardal a fu’n rhoi triniaeth a gofal i’r sawl sydd wedi marw.  Os mewn ysbyty, gofynnwch i’r brif nyrs neu gaplan yr ysbyty.  Yn ogystal â hynny, gweler Cymorth Ymarferol Gwasanaethau Cofrestru.

Cymorth a Chysur 

Efallai’ch bod chi eisiau cymorth/cyngor ymarferol ac eisiau siarad â rhywun llawn cydymdeimlad ar wahân i’ch perthnasau agosaf, neu â phobl eraill sy wedi cael profiadau tebyg.  Mae nifer o sefydliadau yng Nghymru a Lloegr sy’n cynnig y math yma o gymorth.  Dyma rai o’r sefydliadau hynny.

The Child Bereavement Trust 

Mae’r elusen yma’n cynnig gwybodaeth ar-lein ar gyfer pobl ifainc sy wedi colli anwylyd.  www.childbereavement.org.uk

Bereavement Direct

Mae’r wefan yma’n cynnwys arweiniad ymarferol ar gyfer y sawl sydd mewn galar gan gynnwys trefnu angladd, cofrestru achos o farwolaeth, cymorth ariannol a gwasanaethau cymorth.Bereavement Direct

Bereavement Direct (dros 50 oed)

Yn cynnig cyngor ymarferol ar baratoi ewyllys, yr hyn sydd i’w wneud pan fo rhywun yn marw a Chymorth o du’r Llywodraeth.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.