Skip to main content

Gwasanaeth Ieuenctid - YEPS

Mae ein Gwasanaeth Ieuenctid (YEPS – Youth Engagement and Participation Service) yn darparu cyfleoedd cyfoethogi a gwasanaethau cymorth i bobl ifanc ar draws RhCT. 

Mae nhw hefyd yn cynnig mynediad i amrywiaeth o weithgareddau AM DDIM i bobl ifanc yn RhCT yn ystod amser cinio, ar ôl ysgol a thrwy wyliau’r ysgol. Maent hefyd yn rhedeg Darpariaeth Estynedig rhwng 5yp ac 8yp trwy’r wythnos y gall pobl ifanc 11 i 25 oed mynychu.

Cysylltwch â'n sianeli cymdeithasol am rhagor o wybodaeth ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am bopeth YEPS.

Beth yw Wicid.tv?

Mae WICID.tv yn wefan gwybodaeth a chyfryngau i bobl ifainc gan bobl ifainc. Ei nôd yw i roi cyfleoedd i bobl ifainc rhwng 11 a 25 oed i fod yn rhan o gyfleoedd creadigol. Hefyd, mae’r gwefan yn roi gwybodaeth ddibynadwy a mynediad i sefydliadau partner os oes angen cymorth cefnogaeth ac arweiniad.

Cysylltwch â ni:

Ffôn: 01443 281436

E-bost: yeps@rctcbc.gov.uk