Plant a Theuluoedd

Childcare

Gwybodaeth am y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu i gefnogi plant a theuluoedd.

Fostering-and-Adoption

Gwybodaeth am faethu neu fabwysiadu plentyn.

Childcare

Dewch o hyd i wybodaeth am ofal plant a chymorth i fusnesau

Support-for-parents-and-guardians

Dewch o hyd i weithgareddau a grwpiau cefnogi rhieni a theuluoedd yn eich ardal chi.

Special-Educational-Needs-and-Disability-Support

Gwybodaeth am asesiadau anghenion, cymorth a chefnogaeth a grantiau. 

Report-a-child-protection-issue

Gwybodaeth am sut rydyn ni'n diogelu/amddiffyn plant, a sut i roi gwybod os ydych chi'n meddwl bod plentyn mewn perygl. 

Looked-after-children
Gwybodaeth am wasanaethau sydd ar gael i blant mewn gofal. 
Childcare

Mae cynhalwyr ifainc yn blant a phobl ifainc sydd o dan 18 oed sy'n gofalu am (neu yn bwriadu gofalu am) riant, oedolyn, brawd neu chwaer sâl neu anabl.