Skip to main content
Hafan>Trigolion>Plant a Theuluoedd
Care and support in wales banner

Plant a Theuluoedd

Childcare
Gofal Plant
Chwilio am ofal plant, cymorth ynglŷn â thalu am ofal plant, a gwirio a oes hawl gyda chi i ofal plant am ddim neu beidio.
Playgroups-and-playschemes
Gweld cylchoedd chwarae, clybiau rhieni a phlant bach, clybiau ieuenctid, a llawer yn rhagor yn eich ardal leol.
Support-for-parents-and-guardians
Cymorth i rieni a gwarcheidwaid
Manylion am gymorth a chefnogaeth sydd ar gael i deuluoedd sydd â phlant ifainc.
Special-Educational-Needs-and-Disability-Support
Gwybodaeth am asesiadau anghenion, cymorth a chefnogaeth a grantiau.
Young-carers-support
Cymorth a chefnogaeth yn eich gwaith fel cynhaliwr (gofalwr) ifanc.
Fostering-and-Adoption
Gwybodaeth am faethu neu fabwysiadu plentyn.
Report-a-child-protection-issue
Gwybodaeth am sut rydyn ni'n diogelu/amddiffyn plant, a sut i roi gwybod os ydych chi'n meddwl bod plentyn mewn perygl.
Looked-after-children
Gwybodaeth am wasanaethau sydd ar gael i blant
Alffa i Omega o'n Gwasanaethau