Skip to main content

Digwyddiadau cyffredinol

Y Cyngor fyddai'r prif bwynt cyswllt mewn achosion cyffredinol sydd ddim angen sylw'r gwasanaethau brys. Os ydych chi o'r farn y gallai'r digwyddiad achosi perygl uniongyrchol i chi neu eraill, cysylltwch â'r gwasanaethau brys.

Dyma enghreifftiau o achosion cyffredinol:

  • Draeniau wedi'u blocio
  • Tirlithriadau bach
  • Strwythurau ansefydlog
  • Coed peryglus

Ar gyfer y rhain, a digwyddiadau eraill sydd ddim yn argyfyngau, cysylltwch â'r Cyngor:

Cynllunio ar gyfer Argyfyngau

Tŷ Sardis,

Sardis Road
Pontypridd
CF37 1DU

Ffôn: 01443 432999
Rhif ffôn y Cyngor y tu allan i oriau'r swyddfa ac mewn argyfwng yw 01443 425011

Manylion cyswllt defnyddiol eraill

Nwy
Rhif Argyfwng: 0800 111 999
http://www.wwutilities.co.uk

Trydan
Rhif Argyfwng: 0800 052 0400
http://www.westernpower.co.uk

Dŵr
Rhif Argyfwng: 0800 052 0130
http://www.dwrcymru.com/?sc_lang=cy-GB

Awdurdod Glo
Rhif Argyfwng: 01623 646333
http://coal.decc.gov.uk

Galw Iechyd Cymru
Ffôn: 0845 46 47
http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy

Cyfoeth Naturiol Cymru (Rhybuddion llifogydd)
Llinell Llifogydd: 0845 988 1188
http://naturalresources.wales/flooding/alerts-and-warnings/?lang=cy

Cyfoeth Naturiol Cymru
Llinell Gymorth Digwyddiadau Amgylcheddol: 0800 80 70 60
http://naturalresources.wales/about-us/contact-us/report-it/?lang=cy