Oherwydd y datblygiadau parhaus o ran y Coronafeirws yng Nghymru a Rhondda Cynon Taf, a'r angen i staff weithio mewn gwasanaethau sydd wedi’u blaenoriaethu, am y tro, fyddwn ni ddim yn cynnig y gwasanaeth Gwneud cais am batrôl materion cŵn.

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Mae ein Swyddogion Gofal y Strydoedd yn monitro'r strydoedd yn rheolaidd i wneud yn siŵr bod perchnogion cŵn yn codi baw eu cŵn ac yn cael gwared â baw eu cŵn yn y ffordd gywir ac yn trin eu cŵn yn y ffordd gywir.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.