Cyfleoedd ar gyfer Prentisiaethau

Cynllun Prentisiaeth Cyngor Rhondda Cynon Taf yn agor NAWR!

Mae modd i chi weld y rhestr gyfan o swyddi gwag, disgrifiadau swyddi unigol, ac ymgeisio am swyddi ar ein gwefan:  Swyddi gwagf.


Prentis - Cyfrifeg

Mae'r Gwasanaeth Cyfrifeg yn dymuno penodi unigolyn brwdfrydig a threfnus iawn sy'n meddu ar sgiliau cyfathrebu da, sy'n fanwl, ac sy'n gweithio'n dda'n rhan o garfan.

Bydd y swydd yn cynnig cyfle i weithio law yn llaw ag aelodau o staff profiadol, datblygu gwybodaeth a sgiliau cyfrifeg, a chwarae rhan bwysig wrth gyflawni gwasanaethau cymorth cyfrifeg i ansawdd uchel.  

Rhaid i'r ymgeisydd feddu ar 5 TGAU A–C gan gynnwys Mathemateg, Saesneg a phwnc gwyddonol, neu gymwysterau cyfatebol.

Amserlen Gwneud Cais

23 Mehefin 2023 – Ceisiadau'n cau

Mehefin 2023 – Canolfan asesiadau ar-lein yn cael ei gynnal (os oes angen ar gyfer y swydd)

Mehefin / Gorffennaf 2023 – Cyfweliadau unigol yn cael eu cynnal

4 Medi 2023 – Dechrau gweithio â Chyngor Rhondda Cynon Taf

O ganlyniad i feini prawf prentisiaethau, does dim modd i ni dderbyn ceisiadau gan bobl sydd eisoes wedi ennill cymhwyster tebyg ar Lefel 3 neu uwch. Er enghraifft, os oes gennych gymhwyster Gweinyddu Busnes Lefel 3, fyddech chi ddim yn gymwys i wneud cais am rôl Gweinyddu dan Brentisiaeth. Serch hynny, mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd dan brentisiaeth arall. Fyddwn ni ddim yn ystyried unrhyw gais o'r fath. Mae Rhondda Cynon Taf yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.