Cyfleoedd ar gyfer Prentisiaethau

Cynllun Prentisiaeth Cyngor Rhondda Cynon Taf yn agor!

Mae modd i chi weld y rhestr gyfan o swyddi gwag, disgrifiadau swyddi unigol, ac ymgeisio am swyddi ar ein gwefan:  Swyddi gwagf. 

 

Prentis Dros Dro - Gweinyddu (Gwasanaethau i Oedolion a Phlant)

Ydy'r syniad o weithio'n rhan o garfan ddeinamig a brwdfrydig yn apelio? Ydych chi eisiau dechrau gyrfa gwerth chweil fel gweinyddwr? Rydyn ni'n chwilio am unigolyn rhagweithiol sy'n llawn cymhelliant, sydd â llygad craff ynghyd ag awch i ddysgu i ymuno â'r garfan weinyddu. A chithau'n brentis byddwch chi'n datblygu ystod o sgiliau ac yn cael profiad o weithio'n rhan o wasanaeth cymorth hollbwysig. 

Rydym yn chwilio am ddau brentis i ymuno â'n Carfan Cymorth Materion Busnes ar gyfer y Gwasanaethau i Oedolion (Ty Elai) a Phlant (Ty Catrin). Byddwch chi'n helpu i ddarparu cymorth materion busnes yn effeithiol i aelodau pob carfan yng nghyfadran y Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant, gan weithio'n agos ag asiantaethau partner, darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol a rhoi cymorth i'r Cyngor gyflawni ei brif amcanion ledled Rhondda Cynon Taf. Byddwch chi'n cael cymorth i ennill cymhwyster FfCCh (Fframwaith Cymwysterau a Chredydau [NVQ yn flaenorol]) Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes trwy ddarparwr hyfforddiant neu goleg lleol. 

Dyma swydd am gyfnod penodol o 18 missoedd gan ddechrau ym mis Ionawr 2024. 

Prentis Dros Dro - Gweinyddu (Gwasanaethau i Oedolion a Phlant)
Wel