Cynllun Prentisiaeth

Gwybodaeth am ein cynllun

Mae ein cynllun prentisiaeth wedi bod yn cael ei gynnal ers Medi 2012. Yn ystod y cyfnod yma, mae'r Cyngor wedi cyflogi dros 300 o Brentisiaid mewn sawl adran. Ym mis Tachwedd 2018 enillodd Cyngor Rhondda Cynon Taf wobr Cyflogwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru am ei raglen Brentisiaethau rhagorol.

Gwybodaeth am ein cynllun

Manteision ymuno â'r cynllun prentisiaeth

Gweld mwy am fanteision ymuno â'r cynllun prentisiaeth

Manteision ymuno â'r cynllun prentisiaeth

Cyfleoedd ar gyfer Prentisiaethau ar gael

Gweld cyfleoedd ar hyn o bryd.

Cyfleoedd ar gyfer Prentisiaethau ar gael

Sut Mae Gwneud Cais

Mae gwneud cais am Brentisiaeth yn haws nag erioed o'r blaen. Defnyddiwch ein Peiriant Chwilio am Swyddi a byddwch chi'n gam yn nes at fod yn brentis gyda Rhondda Cynon Taf.

Sut Mae Gwneud Cais

Cwestiynau Cyffredin

Darganfyddwch fwy am ddod yn brentis.

Cwestiynau Cyffredin

Astudiaethau achos prentisiaethau

Gweld astudiaethau achos gan brentisiaid presennol mewn amrywiaeth o feysydd.

Astudiaethau achos prentisiaethau