Skip to main content

Llyfrgell Aberdâr

Llyfrgell Aberdâr

Llyfrgell Aberdâr
Green Street,
Aberdâr
CF44 7AG

Ffôn: (01685) 880050
Ffacs: (01685) 881181
E-bost: Llyfrgell.Aberdar@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Aberdâr ar fap

Aberdare-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

 

Timetable
DiwrnodAmser
Dydd Llun 9:00 am to 6:00 pm
Dydd Mawrth 9:00 am to 7:00 pm
Dydd Mercher 9:00 am to 6:00 pm
Dydd Iau 9:00 am to 6:00 pm
Dydd Gwener 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm

Cyfleusterau

  
Gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Peiriant llungopïo
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant sganio
Cysylltiad Wi-Fi Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned*
Casgliad o lyfrau llafar/sain Gwasanaeth lamineiddio
Peiriannau darllen microffilm/microfiche Llyfrgell gyfeirio

* Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

Mynediad i bobl anabl

 • mannau parcio i bobl anabl
 • mynediad i gadeiriau olwyn
 • lifft i'r ail lawr

Llyfrgell gyfeirio

 • Mae llyfrgell cyfeirio ac astudiaethau lleol ar wahân yn Llyfrgell Aberdar. Mae'r casgliad yn ymdrin ag ardal Rhondda Cynon Taf ac yn canolbwyntio ar ardal Taf–Elái. Mae'r casgliad yn cynnwys llyfrau, papurau newydd, cyfnodolion, mapiau, cynlluniau, cyfeirlyfrau, darluniau ac effemera. Mae ffurflenni Cyfrifiad a Chofrestrau Etholwyr ymhlith yr holl gofnodion sydd ar gael i bobl sy'n hel achau.

  Does dim staff cyfeirio pwrpasol yn y lleoliadau yma drwy’r amser. Cysylltwch â’r llyfrgell i drefnu apwyntiad neu holi a oes staff cyfeirio ar gael ar adeg sy’n gyfleus i chi.

  Os oes ymholiad gennych chi, anfonwch neges e-bost at: 

  Cyfeirnod.Llyfrgell@rctcbc.gov.uk

  Mae modd cyflwyno ymholiadau ar-lein i'r tair llyfrgell gyfeirio.