Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Darllen rhagor am y gwasanaeth Archebu a Chasglu

Cyhoeddiad Pwysig

O 14 Medi, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i unrhyw lyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Llyfrgell Aberdâr

Llyfrgell Aberdâr
Green Street,
Aberdâr
CF44 7AG

Ffôn: (01685) 880050
Ffacs: (01685) 881181
E-bost: Llyfrgell.Aberdar@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Aberdâr ar fap

Aberdare-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

 • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
 • Llyfrgell Treorci
 • Llyfrgell Aberdâr
 • Canolfan Pennar
 • Llyfrgell Rhydfelen
 • Llyfrgell y Porth
 • Llyfrgell Hirwaun
 • Llyfrgell Glynrhedynog
 • Llyfrgell Pont-y-Clun
 • Llyfrgell Pentr'r Eglwys
 • Llyfrgell Abercynon
 • Llyfrgell Llantrisant
 • Llyfrgell Tonypandy 

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Oriau agor

Nodwch - mae'r amseroedd agor wedi newid yn ystod y gwasanaeth "Archebu a Chasglu"

Timetable
DiwrnodAmser
Dydd Llun 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Mawrth 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Mercher 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Iau 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Gwener 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm

Cyfleusterau

  
24 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Peiriant llungopïo
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant sganio
Cysylltiad Wi-Fi Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned*
Casgliad o DVDau Peiriant ffacs
Casgliad o lyfrau llafar/sain Gwasanaeth lamineiddio
Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Peiriannau darllen microffilm/microfiche Llyfrgell gyfeirio

* Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

Dosbarthiadau yn y llyfrgell

 • Dosbarth Gitâr                                                Dydd Llun                                6.00-8.00pm
 • Prifysgol y Drydedd Oes                                 bob yn ail Ddydd Llun             2.00-3.15pm
 • Grŵp Darllen                                          Dydd Mawrth cyntaf pob mis           2.00-3.00pm
 • Tylino Babanod                                               Dydd Mawrth                        10.30-11.00am
 • Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE)                  Dydd Mawrth                       9.00am-1.00pm
 • Grŵp Ysgrifennu Creadigol ‘Scribblers’          Dydd Mercher                       10.00-1.00pm
 • Amser Stori a Llyfrgell Deganau                     Dydd Mercher                       10.30-11.30am
 • Dosbarth Gwefusddarllen                               Dydd Mercher                         2.00-4.00pm
 • Dosbarth Cymraeg                                          Dydd Iau                                 9.30-11.30am
 • Trafnidiaeth TraVol                     pob 3 wythnos ar Ddydd Iau             10.00-12 canol dydd
 • Grŵp babanod cynamserol                         2il Ddydd Iau y mis                      12.30-2.30pm
 • Cymdeithas Farddoniaeth                           1 af a 3 ydd Dydd Iau y mis            2.00-4.00pm
 • Cymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg         2il Ddydd Iau y mis                   1.30-3.30pm
 • Dydd Gwener Digidol                                     Dydd Gwener              10.00am-12.00 canol dydd
 • Interlink                                                           Dydd Gwener                           9.00am-1.00pm
 • Dim Smygu Cymru                                          Dydd Gwener                           1.00-4.30pm
 • Prifysgol y Drydedd Oes - Cymraeg               Dydd Gwener                          11.30am-1.00pm

 

Mynediad i bobl anabl

 • mannau parcio i bobl anabl
 • mynediad i gadeiriau olwyn
 • lifft i'r ail lawr

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.