Skip to main content

Church Village Library

Gwybodaeth Bwysig

Byddwn ni'n parhau i gynnig y gwasanaeth 'archebu a chasglu' ym mhob llyfrgell. 

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i unrhyw lyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Llyfrgell Pentre'r Eglwys
Campws Cymuned Gartholwg
St Illtyd's Road
Pentre'r Eglwys
Pontypridd
CF38 1RQ

Ffôn: (01443) 570088
Ffacs: (01443) 219590
E-bost: Llyfrgell.Pentre'rEglwys@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Pentre'r Eglwys ar fap

Church-Village-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodAmserPrynhawn
Dydd Llun 9:00 am-1:00pm 2:00-5:00pm
Dydd Mawrth 9:00 am-1:00pm 2:00pm-6:30pm
Dydd Mercher 9:00am-1:00pm  AR GAU
Dydd Iau AR GAU AR GAU
Dydd Gwener 9:00 am-1:00pm 2:00pm-6:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am 1.00 pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
11 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Casgliad o lyfrau llafar/sain digidol
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant sganio
Casgliad o DVDau Peiriant ffacs
Casgliad o lyfrau llafar/sain Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Casgliad o gerddoriaeth  

 Mynediad i bobl anabl

  • mannau parcio i bobl anabl
  • mynediad i gadeiriau olwyn
  • lifft i'r ail lawr