Gwybodaeth Bwysig

O ganlyniad i amgylchiadau na ellir eu hosgoi bydd Llyfrgell Pentre’r Eglwys ar gau tan Ionawr 4ydd.

Am fwy o gymorth neu wybodaeth ffoniwch Llyfrgell Pontypridd ar 01443 562211.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra á achosir.

Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Darllen rhagor am y gwasanaeth Archebu a Chasglu

Cyhoeddiad Pwysig

O 14 Medi, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i unrhyw lyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Llyfrgell Pentre'r Eglwys
Campws Cymuned Gartholwg
St Illtyd's Road
Pentre'r Eglwys
Pontypridd
CF38 1RQ

Ffôn: (01443) 570088
Ffacs: (01443) 219590
E-bost: Llyfrgell.Pentre'rEglwys@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Pentre'r Eglwys ar fap

Church-Village-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

 • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
 • Llyfrgell Treorci
 • Llyfrgell Aberdâr
 • Canolfan Pennar (Llyfrgell Aberpennar)
 • Llyfrgell Rhydfelen
 • Llyfrgell y Porth
 • Llyfrgell Hirwaun
 • Llyfrgell Glynrhedynog
 • Llyfrgell Pont-y-Clun
 • Llyfrgell Pentr'r Eglwys
 • Llyfrgell Abercynon
 • Llyfrgell Llantrisant
 • Llyfrgell Tonypandy 

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Oriau agor

Nodwch - mae'r amseroedd agor wedi newid yn ystod y gwasanaeth "Archebu a Chasglu" 

Timetable
DiwrnodAmserPrynhawn
Dydd Llun 9:00 am 5:00pm
Dydd Mawrth 9:00 am 5:00pm
Dydd Mercher Ar Gau  
Dydd Iau 9.00 am 5.00pm
Dydd Gwener 9:00 am 5:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am 1.00 pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
11 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Casgliad o lyfrau llafar/sain digidol
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant sganio
Casgliad o DVDau Peiriant ffacs
Casgliad o lyfrau llafar/sain Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Casgliad o gerddoriaeth  

Dosbarthiadau

 • Clwb Darllen                       3ydd Dydd Gwener y mis                 11.00am-12pm
 • Dydd Gwener Digidol      Dydd Gwener                                    10.00am-12.00pm
 • Clwb Swyddi                      Dydd Gwener                                    10.00am-12.00pm

 

Mynediad i bobl anabl

 • mannau parcio i bobl anabl
 • mynediad i gadeiriau olwyn
 • lifft i'r ail lawr

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.