O ganlyniad i argyfwng y Coronafeirws, mae'r llyfrgell yma ar gau o hyd. Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Darllen rhagor am y gwasanaeth Archebu a Chasglu

Llyfrgell Pentre'r Eglwys
Campws Cymuned Gartholwg
St Illtyd's Road
Pentre'r Eglwys
Pontypridd
CF38 1RQ

Ffôn: (01443) 570088
Ffacs: (01443) 219590
E-bost: Llyfrgell.Pentre'rEglwys@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Pentre'r Eglwys ar fap

Church-Village-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

  • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
  • Llyfrgell Treorci
  • Llyfrgell Aberdâr

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Oriau agor

O ddydd Llun, 23 Mawrth, bydd y llyfrgell yma ar agor ddydd Llun - ddydd Sadwrn, rhwng 9am a 5pm.

Timetable
DiwrnodAmserPrynhawn
Dydd Llun 9:00 am 5:00pm
Dydd Mawrth 9:00 am 5:00pm
Dydd Mercher 9:00 am 5.00pm
Dydd Iau 9.00 am 5.00pm
Dydd Gwener 9:00 am 5:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am 5.00 pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
11 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Casgliad o lyfrau llafar/sain digidol
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant sganio
Casgliad o DVDau Peiriant ffacs
Casgliad o lyfrau llafar/sain Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Casgliad o gerddoriaeth  

Dosbarthiadau

  • Clwb Darllen                       3ydd Dydd Gwener y mis                 11.00am-12pm
  • Dydd Gwener Digidol      Dydd Gwener                                    10.00am-12.00pm
  • Clwb Swyddi                      Dydd Gwener                                    10.00am-12.00pm

 

Mynediad i bobl anabl

  • mannau parcio i bobl anabl
  • mynediad i gadeiriau olwyn
  • lifft i'r ail lawr

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.