Llyfrgell Glynrhedynog

Llyfrgell Glynrhedynog
High Street
Glynrhedynog
CF43 4HR

Ffôn: (01443) 757557
E-bost: Llyfrgell.Glynrhedynog@rhondda-cynon-taf.gov.uk

HYSBYSIAD I GWSMERIAID

Bydd y Llyfrgell yma ar gau o ddydd Llun 17 Mehefin 2019.

Byddwn ni'n agor yn ein canolfan newydd yn ‘Yr Hwb’ ar ‘The Strand’, Heol y Gogledd ddydd Llun Mehefin 24 2019.

I adnewyddu eich llyfrau neu i ddod o hyd i'ch llyfrgell amgen agosaf ffoniwch ni ar 01443 733204 neu ewch ar-lein yn www.rctcbc.gov.uk/llyfrgelloedd.

Diolch.

Gweld Llyfrgell Glynrhedynog ar fap

Ferndale-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun 9:00 am to 1:00 pm AR GAU
Dydd Mawrth 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 6.30pm
Dydd Mercher AR GAU AR GAU
Dydd Iau 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 5:00pm
Dydd Gwener 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 6:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm AR GAU

Cyfleusterau

  
10 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant sganio
Catalog ar-lein Peiriant llungopïo
Casgliad o DVDau Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Casgliad o lyfrau llafar/sain 1 cyfrifiadur cyflym

Dosbarthiadau

  • grwpiau darllen
  • dosbarthiadau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.