Llyfrgell Glynrhedynog

Yr Hwb,

Heol y Gogledd,

Glynrhedynog,

CF43 4PS

Ffôn: (01443) 570021
E-bost: Llyfrgell.Glynrhedynog@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Glynrhedynog ar fap

Ferndale-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodAmser 
Dydd Llun 9:00 am to 1:00 pm  
Dydd Mawrth 9:00 am to 6:30 pm  
Dydd Mercher AR GAU  
Dydd Iau 9:00 am to 5:00 pm  
Dydd Gwener 9:00 am to 6:00 pm  
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm  

Cyfleusterau

  
10 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant sganio
Catalog ar-lein Peiriant llungopïo
Casgliad o DVDau Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Casgliad o lyfrau llafar/sain 1 cyfrifiadur cyflym

Dosbarthiadau

  • grwpiau darllen
  • dosbarthiadau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.