O ganlyniad i argyfwng y Coronafeirws, mae'r llyfrgell yma ar gau o hyd. Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Darllen rhagor am y gwasanaeth Archebu a Chasglu
Llyfrgell Glynrhedynog

Yr Hwb,
Heol y Gogledd,
Glynrhedynog,
CF43 4PS

Ffôn: (01443) 570021
E-bost: Llyfrgell.Glynrhedynog@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Glynrhedynog ar fap

Ferndale-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

  • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
  • Llyfrgell Treorci
  • Llyfrgell Aberdâr

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Oriau agor

O ddydd Llun, 23 Mawrth, bydd y llyfrgell yma ar agor ddydd Llun - ddydd Sadwrn, rhwng 9am a 5pm.

Timetable
DiwrnodAmser 
Dydd Llun 9:00 am to 5:00 pm  
Dydd Mawrth 9:00 am to 5:00 pm  
Dydd Mercher 9.00 am to 5.00 pm  
Dydd Iau 9:00 am to 5:00 pm  
Dydd Gwener 9:00 am to 5:00 pm  
Dydd Sadwrn 9:00 am to 5:00 pm  

Cyfleusterau

  
10 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant sganio
Catalog ar-lein Peiriant llungopïo
Casgliad o DVDau Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Casgliad o lyfrau llafar/sain 1 cyfrifiadur cyflym

Dosbarthiadau

    • Grŵp Darllen             Dydd Llun unwaith y mis 12-1.00pm 
    • Hanes Teuluol           Dydd Iau 10.30-12.30pm
    • Clwb Swyddi              Dydd Gwener 10.00-12.00pm

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.