O ganlyniad i argyfwng y Coronafeirws, mae'r llyfrgell yma ar gau o hyd. Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Darllen rhagor am y gwasanaeth Archebu a Chasglu
Llyfrgell Hirwaun

Llyfrgell Hirwaun
High Street
Hirwaun
CF44 9SW

Ffôn: (01685) 811144
E-bost: Llyfrgell.Hirwaun@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Hirwaun ar fap

Hirwaun-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

 • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
 • Llyfrgell Treorci
 • Llyfrgell Aberdâr

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Oriau agor

Yn rhan o weithredoedd y Cyngor i leihau lledaeniad y Coronafeirws (COVID-19), bydd y Llyfrgell yna’n cau am 6pm 18/03/2020, ac yn parhau i fod ar gau hyd nes y byddwn ni’n dweud yn wahanol.

Am y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf, ewch i dudalen facebook Gwasanaeth y Llyfrgelloedd neu wefan, Twitter neu Facebook y Cyngor.

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun AR GAU AR GAU
Dydd Mawrth 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 6.30pm
Dydd Mercher 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 5:00pm
Dydd Iau 9:00 am to 1:00 pm AR GAU
Dydd Gwener 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 6:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm AR GAU

Cyfleusterau

  
12 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Casgliad o gerddoriaeth
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant sganio
Casgliad o DVDau Peiriant llungopïo
Casgliad o lyfrau llafar/sain  

Dosbarthiadau

 • Dydd Mawrth (am)                             Dosbarth Celf Llyfrgell Hirwaun
 • Dydd Mawrth (am)                             Gwersi iPad a Llechen (uwch)
 • Dydd Mawrth (amser cinio)               Tai Chi
 • Dydd Mawrth (pm)                             Gwersi iPad a Llechen (i ddechreuwyr)
 • Dydd Mawrth (pm)                             Prynhawn coffi Cymraeg
 • Dydd Mercher (pm)                            Ioga Cadair
 • Nos Fercher                                        Dosbarth Ioga
 • Dydd Iau (am)                                     Cyfrifiaduron i Ddechreuwyr
 • Dydd Iau (am)                                     Clwb Edau
 • Dydd Iau (pm)                                    Tai Chi Cadair
 • Dydd Gwener (am)                            Undeb Credyd Dragon Savers
 • Dydd Gwener (am)                             Defnyddio'r we ac e-bost (i ddechreuwyr)
 • Dydd Gwener (am)                             Grŵp cymdeithasu i ddynion
 • Dydd Gwener (pm)                             Defnyddio'r we ac e-bost
 • Dydd Gwener (pm)                             Sgwrs a Gwau

Cyfarfodydd/Achlysuron Misol

 

 • Dydd Mawrth cyntaf y mis                 Grŵp Darllen Cymraeg
 • 2il ddydd Mawrth y mis                      Ffrindiau Fibro               
 • Dydd Mawrth olaf y mis                     Grŵp Darllen
 • Ail ddydd Mercher y mis                    Ffrindiau Llyfrgell Hirwaun - Prynhawn Coffi
 • Dydd Iau (bob tair wythnos)                  Bws Trafnidiaeth Cymunedol Travol
 • Dyddiadau i'w cadarnhau                   Heddlu a Chymunedau gyda'i Gilydd (PACT)

 

 

 

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.