Skip to main content

Llyfrgell Hirwaun

Cyhoeddiad Pwysig

Byddwn ni'n parhau i gynnig y gwasanaeth 'archebu a chasglu' ym mhob llyfrgell.

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i unrhyw lyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Llyfrgell Hirwaun

Llyfrgell Hirwaun
High Street
Hirwaun
CF44 9SW

Ffôn: (01685) 811144
E-bost: Llyfrgell.Hirwaun@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Hirwaun ar fap

Hirwaun-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun AR GAU Ar GAU 
Dydd Mawrth 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm-6:30pm 
Dydd Mercher 9:00am to 1:00pm  2:00pm-5:00pm
Dydd Iau 9:00 am to 1:00 pm  AR GAU
Dydd Gwener 9:00 am to 1:00 pm  2:00pm-6:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm AR GAU

Cyfleusterau

  
12 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Casgliad o gerddoriaeth
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant sganio
Casgliad o DVDau Peiriant llungopïo
Casgliad o lyfrau llafar/sain  
 

Mynediad i bobl anabl

    • mynediad i gadeiriau olwyn