Skip to main content

Llyfrgell Hirwaun

Llyfrgell Hirwaun

Llyfrgell Hirwaun
High Street
Hirwaun
CF44 9SW

Ffôn: (01685) 811144
E-bost: Llyfrgell.Hirwaun@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Hirwaun ar fap

Hirwaun-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun AR GAU Ar GAU 
Dydd Mawrth 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm-6:30pm 
Dydd Mercher 9:00am to 1:00pm  2:00pm-5:00pm
Dydd Iau 9:00 am to 1:00 pm  AR GAU
Dydd Gwener 9:00 am to 1:00 pm  2:00pm-6:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm AR GAU

Cyfleusterau

  
Gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office)  
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant sganio
Casgliad o lyfrau llafar/sain Peiriant llungopïo
 

Mynediad i bobl anabl

    • mynediad i gadeiriau olwyn