Llyfrgell Hirwaun

Llyfrgell Hirwaun
High Street
Hirwaun
CF44 9SW

Ffôn: (01685) 811144
E-bost: Llyfrgell.Hirwaun@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Hirwaun ar fap

Hirwaun-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun AR GAU AR GAU
Dydd Mawrth 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 6.30pm
Dydd Mercher 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 5:00pm
Dydd Iau 9:00 am to 1:00 pm AR GAU
Dydd Gwener 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 6:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm AR GAU

Cyfleusterau

  
12 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Casgliad o gerddoriaeth
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant sganio
Casgliad o DVDau Peiriant llungopïo
Casgliad o lyfrau llafar/sain  

Dosbarthiadau

Bore Mawrth                           Dosbarth Celf Llyfrgell Hirwaun

Bore Mawrth                           Gwersi Defnyddio iPads a Llechi (Lefel 1)

Dydd Mawrth - Amser Cinio   Tai Chi

Prynhawn Mawrth                  Gwersi Defnyddio iPads a Llechi i Ddechreuwyr

Prynhawn Mawrth                  Gwers Cymraeg i Ddechreuwyr

Prynhawn Mercher                 Ioga Cadair

Prynhawn Mercher                 Dosbarth Ioga

Bore Iau                                   Dosbarth Cyfrifiaduron i Ddechreuwyr

Bore Iau                                   Clwb Gweu

Bore Iau                                   Sesiwn Rhoi Gorau i 'Smygu

Prynhawn Iau                          Tai Chi Cadair

Bore Gwener                           Undeb Credyd Dragon Savers

Bore Gwener                           Dosbarth Cyfrifiaduron i Ddechreuwyr

Prynhawn Gwener                  Y We ac E-byst

Prynhawn Gwener                  Gweu a Sgwrs

 

Cyfarfodydd/Achlysuron Misol

Dydd Mawrth cyntaf bob Mis    Grŵp Darllen Cymraeg (Welsh Reading Group)

2il ddydd Mawrth y mis              Cyfeillion Fibro

Dydd Mawrth ola'r mis              Grŵp Darllen

Unwaith bob tair wythnos         Bws Cymunedol Travol

 

Mynediad i bobl anabl

    • mynediad i gadeiriau olwyn

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.