Llyfrgell Llantrisant

Llyfrgell Gymuned Llantrisant,
Canolfan Hamdden Llantrisant
Parc Southgate
Llantrisant
CF72 8DJ

Ffôn: 01443 237842
E-bost Llyfrgell.Llantrisant@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Llantrisant ar fap

Llantrisant-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun 9:00 am to 1:00 pm AR GAU
Dydd Mawrth 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 6.30pm
Dydd Mercher AR GAU AR GAU
Dydd Iau 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 5:00pm
Dydd Gwener 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 6:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm AR GAU

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
10 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Daflunydd a bwrdd gwyn
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant sganio
Casgliad o DVDau Peiriant llungopïo
Casgliad o lyfrau llafar/sain Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Casgliad o gerddoriaeth

 

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.