Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Darllen rhagor am y gwasanaeth Archebu a Chasglu

Cyhoeddiad Pwysig

O 14 Medi, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i unrhyw lyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Llyfrgell Llantrisant

Llyfrgell Gymuned Llantrisant,
Canolfan Hamdden Llantrisant
Parc Southgate
Llantrisant
CF72 8DJ

Ffôn: 01443 237842
E-bost Llyfrgell.Llantrisant@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Llantrisant ar fap

Llantrisant-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

 • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
 • Llyfrgell Treorci
 • Llyfrgell Aberdâr
 • Canolfan Pennar (Llyfrgell Aberpennar)
 • Llyfrgell Rhydfelen
 • Llyfrgell y Porth
 • Llyfrgell Hirwaun
 • Llyfrgell Glynrhedynog
 • Llyfrgell Pont-y-Clun
 • Llyfrgell Pentr'r Eglwys
 • Llyfrgell Abercynon
 • Llyfrgell Llantrisant
 • Llyfrgell Tonypandy 

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Oriau agor

Nodwch - mae'r amseroedd agor wedi newid yn ystod y gwasanaeth "Archebu a Chasglu" 

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun 9:00 am 5.00pm
Dydd Mawrth 9:00 am 5:00pm
Dydd Mercher Ar Gau  
Dydd Iau 9:00 am 5:00pm
Dydd Gwener 9:00 am 5:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am 1.00pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
10 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Daflunydd a bwrdd gwyn
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant sganio
Casgliad o DVDau Peiriant llungopïo
Casgliad o lyfrau llafar/sain Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Casgliad o gerddoriaeth

 

Dosbarthiadau

Dydd Iau (bob 3 wythnos)                  Bws Trafnidiaeth Gymunedol TraVol

Dydd Gwener                                      Dydd Gwener Digidol          10.00 – 12.00

 

Mynediad i bobl anabl

 • mynediad i gadeiriau olwyn

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.