O ganlyniad i argyfwng y Coronafeirws, mae'r llyfrgell yma ar gau o hyd. Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Darllen rhagor am y gwasanaeth Archebu a Chasglu
Llyfrgell Llantrisant

Llyfrgell Gymuned Llantrisant,
Canolfan Hamdden Llantrisant
Parc Southgate
Llantrisant
CF72 8DJ

Ffôn: 01443 237842
E-bost Llyfrgell.Llantrisant@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Llantrisant ar fap

Llantrisant-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

  • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
  • Llyfrgell Treorci
  • Llyfrgell Aberdâr

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Oriau agor

O ddydd Llun, 23 Mawrth, bydd y llyfrgell yma ar agor ddydd Llun - ddydd Sadwrn, rhwng 9am a 5pm.

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun 9:00 am 5.00pm
Dydd Mawrth 9:00 am 5:00pm
Dydd Mercher 9.00 am 5.00pm
Dydd Iau 9:00 am 5:00pm
Dydd Gwener 9:00 am 5:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am 5.00pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
10 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Daflunydd a bwrdd gwyn
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant sganio
Casgliad o DVDau Peiriant llungopïo
Casgliad o lyfrau llafar/sain Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Casgliad o gerddoriaeth

 

Dosbarthiadau

Dydd Iau (bob 3 wythnos)                  Bws Trafnidiaeth Gymunedol TraVol

Dydd Gwener                                      Dydd Gwener Digidol          10.00 – 12.00

 

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.