Skip to main content

Llantrisant Library

Cyhoeddiad Pwysig

Byddwn ni'n parhau i gynnig y gwasanaeth 'archebu a chasglu' ym mhob llyfrgell.

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i unrhyw lyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Llyfrgell Llantrisant

Llyfrgell Gymuned Llantrisant,
Canolfan Hamdden Llantrisant
Parc Southgate
Llantrisant
CF72 8DJ

Ffôn: 01443 237842
E-bost Llyfrgell.Llantrisant@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Llantrisant ar fap

Llantrisant-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun 9:00 am-1:00pm AR GAU
Dydd Mawrth 9:00 am-1:00pm 2:00pm-6:30pm
Dydd Mercher AR GAU  AR GAU
Dydd Iau 9:00 am-1:00pm 2:00pm -5:00pm
Dydd Gwener 9:00 am-1:00pm 2:00pm-6:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am 1.00pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
10 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Daflunydd a bwrdd gwyn
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant sganio
Casgliad o DVDau Peiriant llungopïo
Casgliad o lyfrau llafar/sain Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Casgliad o gerddoriaeth

 

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn