Skip to main content

Llyfrgell Aberpennar

Canolfan Pennar

Oxford Street
Aberpennar
CF45 3HD

Ffôn: 01443 570016
E-bost: Llyfrgell.Aberpennar@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Aberpennar ar fap

Mountain-Ash-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor 


Timetable
Diwrnod Amser
Dydd Llun   9:00am - 5:00pm
Dydd Mawrth   9:00am - 6:30pm
Dydd Mercher   9:00am- 1:00pm
Dydd Iau   AR GAU
Dydd Gwener   9:00am - 6:00pm
Dydd Sadwrn   9:00 am - 1pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
Gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Peiriant sganio
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant llungopïo
Catalog ar-lein Peiriant lamineiddio
Casgliad o lyfrau llafar/sain Peiriant rhwygo papur

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn