Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Darllen rhagor am y gwasanaeth Archebu a Chasglu

Cyhoeddiad Pwysig

O 14 Medi, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i unrhyw lyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Canolfan Pennar

Oxford Street
Aberpennar
CF45 3HD

Ffôn: 01443 570016
E-bost: Llyfrgell.Aberpennar@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Aberpennar ar fap

Mountain-Ash-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

 • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
 • Llyfrgell Treorci
 • Llyfrgell Aberdâr
 • Canolfan Pennar (Llyfrgell Aberpennar)
 • Llyfrgell y Porth
 • Llyfrgell Rhydfelin
 • Llyfrgell Hirwaun
 • Llyfrgell Glynrhedynog
 • Llyfrgell Pont-y-Clun
 • Llyfrgell Pentr'r Eglwys
 • Llyfrgell Abercynon
 • Llyfrgell Llantrisant
 • Llyfrgell Tonypandy 

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Oriau agor

Nodwch - mae'r amseroedd agor wedi newid yn ystod y gwasanaeth "Archebu a Chasglu"

Timetable
Diwrnod Amser
Dydd Llun   9:00am - 5:00pm
Dydd Mawrth   9:00am - 5.00pm
Dydd Mercher   Ar Gau
Dydd Iau   9.00 am - 5.00pm
Dydd Gwener   9:00am - 5:00pm
Dydd Sadwrn   9:00 am - 1pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
13 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Peiriant sganio
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant llungopïo
Catalog ar-lein Peiriant lamineiddio
Casgliad o lyfrau llafar/sain Peiriant rhwygo papur
Casgliad o gerddoriaeth Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
   
   

Dosbarthiadau

 • Dydd Llun                                         Crefft a chlebran                            10.00am-12.30pm
 • Dydd Llun                                         Sgiliau Hanfodol                             1.00pm-3.00pm
 • Dydd Llun (ail ddydd Llun y mis) Cylch Hanes Lleol Aberpennar, cwrdd yn y caffi   7.00pm-9.00pm
 • Dydd Mawrth                                     Popeth amdana i                              10.00am-12.00pm
 • Dydd Mawrth                                     Coginio Nadolig Iachus (26 Tach. – 17 Rhag.)        10.30am-12.30pm
 • Dydd Mawrth                                      Dosbarth TGCh                               9.00am-12.00pm
 • Dydd Mawrth                                      Bingo                                               1.30pm-3.00pm
 • Dydd Mawrth                                      i-pads a thabledi                              1.00pm-3.30pm
 • Dydd Mercher                                    Camau dysgu                                   10.00am-3.00pm
 • Dydd Mercher (cyntaf y mis)              Cylch darllen                                    10.30am-11.30am
 • Dydd Mercher                                     Cyfrifiaduron i Ddechreuwyr            10.00am-12.00pm
 • Dydd Iau                                             Clwb gwaith                                      10.00am-3.00pm
 • Dydd Gwener                                      Rhoi’r Gorau i Ysmygu Cymru          10.00am-12.00pm
 • Dydd Gwener                                      Canu er lles iechyd                           10.00am-12.00pm
 • Dydd Gwener                                      Dydd Gwener Ddigidol                      10.00am-12.00pm
 • Dydd Gwener                                     Sgwrs a gweu / Croeso i Ffrindiau     1.30am-3.30pm
 • Dydd Sadwrn (olaf y mis)                   Dosbarth Little Foxes (0-5oed)           11.00am-12.00pm

Mynediad i bobl anabl

 • mynediad i gadeiriau olwyn
 • mannau parcio i bobl anabl

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.