Skip to main content

Llyfrgell Pontypridd

1 Llys Cadwyn,
Stryd Taf,
Pontypridd,
CF37 4TH

Ffôn: 01443 562211

E-bost: Llyfrgell.Pontypridd@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Llys Cadwyn - Building

Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

 

Timetable

DiwrnodAmser

Dydd Llun

9:00 am to 6:00 pm

Dydd Mawrth

9:00 am to 7:00 pm

Dydd Mercher

9:00 am to 6:00 pm

Dydd Iau

9:00 am to 6:00 pm

Dydd Gwener

9:00 am to 5:00 pm

Dydd Sadwrn

9:00 am to 1:00 pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau

  

Gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office)

Peiriant sganio

Mynediad i'r rhyngrwyd (cysylltiad Wi-Fi)  

 

 Ystafell Gyfrifiaduron 

 

Catalog ar-lein

Peiriannau darllen microfiche a microffilm

Casgliad o lyfrau llafar digidol

 

Llyfrgell gyfeirio 

Peiriant llungopïo

 

Peiriant argraffu du a gwyn / lliw

 

2 ystafell gyfarfod i’r gymuned:

Ystafell Morfydd Llwyn Owen  Ystafell Lindsay Morris,

 

* Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn

Llyfrgell gyfeirio

Mae llyfrgell cyfeirio ac astudiaethau lleol ar wahân yn Llyfrgell Pontypridd. Mae'r casgliad yn ymdrin ag ardal Rhondda Cynon Taf ac yn canolbwyntio ar ardal Taf–Elái. Mae'r casgliad yn cynnwys llyfrau, papurau newydd, cyfnodolion, mapiau, cynlluniau, cyfeirlyfrau, darluniau ac effemera. Mae ffurflenni Cyfrifiad a Chofrestrau Etholwyr ymhlith yr holl gofnodion sydd ar gael i bobl sy'n hel achau.

Does dim staff cyfeirio pwrpasol yn y lleoliadau yma drwy’r amser. Cysylltwch â’r llyfrgell i drefnu apwyntiad neu holi a oes staff cyfeirio ar gael ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Os oes ymholiad gennych chi, anfonwch neges e-bost at: 

Cyfeirnod.Llyfrgell@rctcbc.gov.uk

Mae modd cyflwyno ymholiadau ar-lein i'r tair llyfrgell gyfeirio.