Llyfrgell Pontypridd

Llyfrgell Pontypridd
Library Road
Pontypridd
CF37 2DY

Ffôn: 01443 486850
Ffacs: 01443 493258
E-bost: Llyfrgell.Pontypridd@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Pontypridd ar fap

Pontypridd-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Llyfrgell Pontypridd ar gau

Am y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf, ewch i dudalen facebook Gwasanaeth y Llyfrgelloedd neu wefan, Twitter neu Facebook y Cyngor.

Timetable
DiwrnodAmser
Dydd Llun 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Mawrth 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Mercher 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Iau 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Gwener 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 5:00 pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
13 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Peiriant sganio
Mynediad i'r rhyngrwyd (cysylltiad Wi-Fi) Peiriant ffacs
Catalog ar-lein Peiriannau darllen microfiche a microffilm
Casgliad o DVDau 1 cyfrifiadur cyflym
Casgliad o lyfrau llafar digidol Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Llyfrgell gyfeirio (un o lyfrgelloedd cyswllt dynodedig Llywodraeth Cymru ac yn Ganolfan Gwybodaeth Gyhoeddus Ewropeaidd)
Peiriant llungopïo Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned*
Peiriant argraffu du a gwyn / lliw  

* Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

Dosbarthiadau

 • Dydd Llun                    Grŵp Plant Bach 'Toddler Time'         1.30-2.30pm
 • Dydd Llun                    Dosbarth Cymraeg                             7.00-9.00pm
 • Dydd Mawrth              Hanes teuluol                                       10.00am-12.00pm
 • Dydd Mawrth              Undeb Credyd Dragon Savers              1.00-2.30pm
 • Dydd Mawrth              Dosbarth gitâr                                     5.00-7.00pm
 • Dydd Mawrth              Dosbarth Cymraeg                             7.00-9.00pm
 • Dydd Mercher            Dosbarth Cymraeg                             7.00-9.00pm
 • Dydd Iau                      Knitting Nanas                                      9.30am-12.30pm
 • Dydd Gwener              Hanes lleol                                           10.00am-12.00pm
 • Dydd Gwener              Dydd Gwener Digidol                          10.00am-12.00pm
 • Dydd Gwener              Interlink                                                9.00am-12.00pm
 • Dydd Sadwrn               Dim Smygu                                           9.00am-1.00pm

Bob mis

 • Cynhalwyr RhCT
 • Clwb Llyfrau

Mynediad i bobl anabl

 • mynediad i gadeiriau olwyn

Llyfrgell gyfeirio

Mae llyfrgell cyfeirio ac astudiaethau lleol ar wahân yn Llyfrgell Pontypridd. Mae'r casgliad yn ymdrin ag ardal Rhondda Cynon Taf ac yn canolbwyntio ar ardal Taf–Elái. Mae'r casgliad yn cynnwys llyfrau, papurau newydd, cyfnodolion, mapiau, cynlluniau, cyfeirlyfrau, darluniau ac effemera. Mae ffurflenni Cyfrifiad a Chofrestrau Etholwyr ymhlith yr holl gofnodion sydd ar gael i bobl sy'n hel achau.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â gwasanaethau hanes lleol a hanes teulu ar gael.

Os oes ymholiad gennych chi, anfonwch neges e-bost at: 

Cyfeirnod.Llyfrgell@rctcbc.gov.uk

Mae modd cyflwyno ymholiadau ar-lein i'r tair llyfrgell gyfeirio.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.