Diweddariad Pwysig am y Gwasanaeth

Bydd Llyfrgell y Porth ar gau o ddydd Gwener 26 Chwefror tan ddydd Llun 15 Mawrth gan y bydd y lleoliad yn cael ei ddefnyddio fel Canolfan Profi Torfol Covid-19.

Bydd y llyfrgell yn ailagor ddydd Mawrth, 16 Mawrth ac yn cynnig gwasanaeth Archebu a Chasglu yn unig.

Yn ystod y cyfnod yma eich llyfrgelloedd agosaf fydd Llyfrgell Tonypandy (01443 432251) neu Lyfrgell Pontypridd (01443 562211)

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra, diolch.

www.rctcbc.gov.uk/llyfrgelloedd

 Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Darllen rhagor am y gwasanaeth Archebu a Chasglu

Cyhoeddiad Pwysig

O 14 Medi, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i unrhyw lyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Llyfrgell y Porth

Porth Plaza
Pontypridd Road
Y Porth
CF39 9PG

Ffôn: (01443) 562227
E-bost: Llyfrgell.YPorth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell y Porth ar fap

Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

 • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
 • Llyfrgell Treorci
 • Llyfrgell Aberdâr
 • Canolfan Pennar
 • Llyfrgell Rhydfelin
 • Llyfrgell y Porth
 • Llyfrgell Hirwaun
 • Llyfrgell Glynrhedynog
 • Llyfrgell Pont-y-Clun
 • Llyfrgell Pentr'r Eglwys
 • Llyfrgell Abercynon
 • Llyfrgell Llantrisant
 • Llyfrgell Tonypandy 

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Oriau agor

Nodwch - mae'r amseroedd agor wedi newid yn ystod y gwasanaeth "Archebu a Chasglu"

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun 9:00 am  5:00pm
Dydd Mawrth 9:00 am  5.00pm
Dydd Mercher Ar Gau  
Dydd Iau 9:00 am  5:00pm
Dydd Gwener 9:00 am  5:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am 1:00pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  

12 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office)

Peiriant argraffu du a gwyn / lliw

Mynediad i'r rhyngrwyd

Peiriant sganio

Catalog ar-lein

Peiriant llungopïo

Casgliad o DVDau

Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth

Casgliad o gerddoriaeth

 

Mynediad i bobl anabl

 • mynediad i gadeiriau olwyn
 • lifft i'r ail lawr

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.