Skip to main content

Llyfrgell y Porth

Llyfrgell y Porth

Porth Plaza
Pontypridd Road
Y Porth
CF39 9PG

Ffôn: (01443) 562227
E-bost: Llyfrgell.YPorth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell y Porth ar fap

Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun AR GAU AR GAU
Dydd Mawrth 9:00 am  6:30pm
Dydd Mercher 9:00am   5:00pm
Dydd Iau 9:00 am  1:00pm
Dydd Gwener 9:00 am  6:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am 1:00pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  

12 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office)

Peiriant argraffu du a gwyn / lliw

Mynediad i'r rhyngrwyd

Peiriant sganio

Catalog ar-lein

Peiriant llungopïo

Casgliad o DVDau

Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth

Casgliad o gerddoriaeth

 

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn
  • lifft i'r ail lawr