O ganlyniad i argyfwng y Coronafeirws, mae'r llyfrgell yma ar gau o hyd. Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Darllen rhagor am y gwasanaeth Archebu a Chasglu
Llyfrgell y Porth

Porth Plaza
Pontypridd Road
Y Porth
CF39 9PG

Ffôn: (01443) 562227
E-bost: Llyfrgell.YPorth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell y Porth ar fap

Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

  • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
  • Llyfrgell Treorci
  • Llyfrgell Aberdâr
  • Canolfan Pennar
  • Llyfrgell Rhydfelin
  • Llyfrgell y Porth

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Oriau agor

Nodwch - mae'r amseroedd agor wedi newid yn ystod y gwasanaeth "Archebu a Chasglu"

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun 9:00 am  5:00pm
Dydd Mawrth 9:00 am  5.00pm
Dydd Mercher Ar Gau  
Dydd Iau 9:00 am  5:00pm
Dydd Gwener 9:00 am  5:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am 1:00pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  

12 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office)

Peiriant argraffu du a gwyn / lliw

Mynediad i'r rhyngrwyd

Peiriant sganio

Catalog ar-lein

Peiriant llungopïo

Casgliad o DVDau

Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth

Casgliad o gerddoriaeth

 

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn
  • lifft i'r ail lawr

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.