Llyfrgell y Porth

Porth Plaza
Pontypridd Road
Y Porth
CF39 9PG

Ffôn: (01443) 562227
E-bost: Llyfrgell.YPorth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell y Porth ar fap

Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

O ddydd Llun, 23 Mawrth, bydd y llyfrgell yma ar agor ddydd Llun - ddydd Sadwrn, rhwng 9am a 5pm.

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun 9:00 am i. 5:00pm
Dydd Mawrth 9:00 am i 5.00pm
Dydd Mercher 9:00 am i 5:00pm
Dydd Iau 9:00 am i 5:00pm
Dydd Gwener 9:00 am i 5:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am i 5:00pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  

12 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office)

Peiriant argraffu du a gwyn / lliw

Mynediad i'r rhyngrwyd

Peiriant sganio

Catalog ar-lein

Peiriant llungopïo

Casgliad o DVDau

Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth

Casgliad o gerddoriaeth

 

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn
  • lifft i'r ail lawr

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.