Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Darllen rhagor am y gwasanaeth Archebu a Chasglu

Cyhoeddiad Pwysig

O 14 Medi, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i unrhyw lyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Llyfrgell Tonypandy 

Llyfrgell Tonypandy
De Winton Street
Tonypandy
CF40 2QZ

Ffôn: (01443) 432251
E-bost: Llyfrgell.Tonypandy@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Tonypandy ar fap

Tonypandy Lib 1
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

 • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
 • Llyfrgell Treorci
 • Llyfrgell Aberdâr
 • Canolfan Pennar (Llyfrgell Aberpennar)
 • Llyfrgell Rhydfelen
 • Llyfrgell y Porth
 • Llyfrgell Hirwaun
 • Llyfrgell Glynrhedynog
 • Llyfrgell Pont-y-Clun
 • Llyfrgell Pentr'r Eglwys
 • Llyfrgell Abercynon
 • Llyfrgell Llantrisant
 • Llyfrgell Tonypandy 

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Oriau agor

Nodwch - mae'r amseroedd agor wedi newid yn ystod y gwasanaeth "Archebu a Chasglu" 

Am y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf, ewch i dudalen facebook Gwasanaeth y Llyfrgelloedd neu wefan, Twitter neu Facebook y Cyngor.

Timetable
DiwrnodAmserPrynhawn
Dydd Llun 9:00 am to 5:00 pm  
Dydd Mawrth 9:00 am to 5:00 pm  
Dydd Mercher Ar Gau AR GAU
Dydd Iau 9:00 am to 5:00pm  
Dydd Gwener 9:00 am to 5:00 pm  
Dydd Sadwrn 9:00 am to 5:00 pm AR GAU

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  

Ystafell TG

Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant sganio
Catalog ar-lein Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Peiriant llungopïo

Ystafell gyfarfod fawr i’r gymuned, sy’n addas i 20 person

2 ystafell ymgynghori ar gyfer sesiynau rhoi cyngor cyfrinachol neu gyfarfodydd (4–6 pherson)

Dosbarthiadau

 • Dydd Llun                                         Grŵp rhieni a phlant bach                            10.00-12.00pm
 • Dydd Mawrth                                   Cwnsela Cymheiriaid                                     10.00-12.00pm(Cymunedau am Waith)
 • Dydd Mawrth                                    Sgiliau Hanfodol                                            1.00-3.00pm (Cymunedau am Waith)
 • Dydd Mawrth                                    Clwb Llyfrau RHA                                           2.00-4.00pm
 • Dydd Mawrth                                    Clwb Garddio                                                 6.00-7.30pm
 • Dydd Mawrth                                    Dosbarth Cymraeg                                        7.00-9.00pm
 • Dydd Mawrth (misol)                       Cyfarfod PACT                                                5.00-6.00pm(Heddlu a Chymunedau Gyda'i Gilydd)
 • Dydd Mercher (bob pythefnos)   Grŵp ysgrifennu                                               11.00-1.00pm
 • Dydd Iau (bob 3 wythnos)              TraVol                                                              10.00-12.00pm
 • Dydd Gwener                                    Dydd Gwener Digidol                                  10.00- 2.00pm
 • Dydd Gwener (bob pythefnos)      Bore coffi                                                         10.30-12.30pm
 • Dydd Gwener (misol)                       Grŵp Cynhalwyr Grapevine                         10.00-12.00pm
 • Dydd Sadwrn                                   Dosbarth iaith arwyddion                              9.00-1.00pm

Mynediad i bobl anabl

 • mynediad i gadeiriau olwyn

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.