Llyfrgell Tonypandy
Bydd Llyfrgell Tonypandy ar ei newydd wedd yn agor am 9.00, dydd Llun 25 Chwefror 2019.
Beth am alw heibio i weld drosoch chi'ch hun?
Diolch.
 

Llyfrgell Tonypandy
De Winton Street
Tonypandy
CF40 2QZ

Ffôn: (01443) 432251
E-bost: Llyfrgell.Tonypandy@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Tonypandy ar fap

Tonypandy Lib 1
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodAmserPrynhawn
Dydd Llun 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 5:00pm
Dydd Mawrth 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 6:30pm
Dydd Mercher 9:00 am to 1:00 pm AR GAU
Dydd Iau AR GAU AR GAU
Dydd Gwener 9:00 am to 1:00 pm 2:00pm to 6:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm AR GAU

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
12 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant sganio
Catalog ar-lein Peiriant llungopïo
  Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth

Dosbarthiadau

  • dosbarthiadau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.