Skip to main content

Llyfrgell Tonypandy

Llyfrgell Tonypandy 

Llyfrgell Tonypandy
De Winton Street
Tonypandy
CF40 2QZ

Ffôn: (01443) 432251
E-bost: Llyfrgell.Tonypandy@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Tonypandy ar fap

Tonypandy Lib 1
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodAmserPrynhawn
Dydd Llun 9:00 am to 1:00 pm  2:00pm-5:00pm
Dydd Mawrth 9:00 am to 1:00 pm  2:00pm-6:30pm
Dydd Mercher 9:00pm-1:00pm AR GAU
Dydd Iau AR GAU  AR GAU
Dydd Gwener 9:00 am to 1:00 pm 2:00-6:00pm 
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm AR GAU

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  

Ystafell TG

Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant sganio
Catalog ar-lein  
Peiriant llungopïo

Ystafell gyfarfod fawr i’r gymuned, sy’n addas i 20 person

2 ystafell ymgynghori ar gyfer sesiynau rhoi cyngor cyfrinachol neu gyfarfodydd (4–6 pherson)

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn