Skip to main content

Llyfrgell Treorci

 Llyfrgell Treorci

Llyfrgell Treorci
Station Road
Treorci
CF42 6NN

Ffôn: (01443) 773204/773592
Ffacs: (01443) 777047
E-bost: Llyfrgell.Treorci@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Treorci ar fap

Trerochy Library new1
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodAmser
Dydd Llun 9:00 am to 6:00 pm
Dydd Mawrth 9:00 am to 7:00 pm
Dydd Mercher 9:00 am to 6:00 pm
Dydd Iau 9:00 am to 6:00 pm
Dydd Gwener 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
Gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Llyfrgell bwrpasol i bobl ifainc yn eu harddegau
Mynediad i'r rhyngrwyd (cysylltiad Wi-Fi) Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant llungopïo
  Gwasanaeth lamineiddio
Casgliad o lyfrau llafar/sain digidol Peiriant sganio
Peiriant darllen microfiche a microffilm Ystafelloedd cyfarfodydd ar gyfer y gymuned*
Llyfrgell gyfeirio*  

* Llyfrgell gyfeirio

Mae llyfrgell cyfeirio ac astudiaethau lleol ar wahân yn Llyfrgell Treorci. Mae'r casgliad yn ymdrin ag ardal Rhondda Cynon Taf ac yn canolbwyntio ar Gwm Rhondda. Mae'r casgliad yn cynnwys llyfrau, papurau newydd, cyfnodolion, mapiau, cynlluniau, cyfeirlyfrau, darluniau ac effemera. Mae ffurflenni Cyfrifiad a Chofrestrau Etholwyr ymhlith yr holl gofnodion sydd ar gael i bobl sy'n hel achau. 

Does dim staff cyfeirio pwrpasol yn y lleoliadau yma drwy’r amser. Cysylltwch â’r llyfrgell i drefnu apwyntiad neu holi a oes staff cyfeirio ar gael ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Os oes ymholiad gennych chi, anfonwch neges e-bost at:

Cyfeirnod.Llyfrgell@rctcbc.gov.uk

* Ystafelloedd cyfarfodydd ar gyfer y gymuned

Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn