Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Darllen rhagor am y gwasanaeth Archebu a Chasglu

Cyhoeddiad Pwysig

O 14 Medi, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i unrhyw lyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Llyfrgell Treorci

Llyfrgell Treorci
Station Road
Treorci
CF42 6NN

Ffôn: (01443) 773204/773592
Ffacs: (01443) 777047
E-bost: Llyfrgell.Treorci@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Treorci ar fap

Treorchy-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

 • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
 • Llyfrgell Treorci
 • Llyfrgell Aberdâr
 • Canolfan Pennar
 • Llyfrgell Rhydfelen
 • Llyfrgell yPorth
 • Llyfrgell Hirwaun
 • Llyfrygell Glynrhedynog
 • Llyfrgell Pont-y-Clun
 • Llyfrgell Pentr'r Eglwys
 • Llyfrgell Abercynon
 • Llyfrgell Llantrisant
 • Llyfrgell Tonypandy 

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Oriau agor

Nodwch - mae'r amseroedd agor wedi newid yn ystod y gwasanaeth "Archebu a Chasglu"

Am y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf, ewch i dudalen facebook Gwasanaeth y Llyfrgelloedd neu wefan, Twitter neu Facebook y Cyngor.

Timetable
DiwrnodAmser
Dydd Llun 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Mawrth 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Mercher 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Iau 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Gwener 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
20 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Llyfrgell bwrpasol i bobl ifainc yn eu harddegau
Mynediad i'r rhyngrwyd (cysylltiad Wi-Fi) Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant llungopïo
Casgliad o DVDau Gwasanaeth lamineiddio
Casgliad o lyfrau llafar/sain digidol Peiriant sganio
Casgliad o gerddoriaeth Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Peiriant darllen microfiche a microffilm Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned*
Llyfrgell gyfeirio*  

* Llyfrgell gyfeirio

Mae llyfrgell cyfeirio ac astudiaethau lleol ar wahân yn Llyfrgell Treorci. Mae'r casgliad yn ymdrin ag ardal Rhondda Cynon Taf ac yn canolbwyntio ar Gwm Rhondda. Mae'r casgliad yn cynnwys llyfrau, papurau newydd, cyfnodolion, mapiau, cynlluniau, cyfeirlyfrau, darluniau ac effemera. Mae ffurflenni Cyfrifiad a Chofrestrau Etholwyr ymhlith yr holl gofnodion sydd ar gael i bobl sy'n hel achau.

Os oes ymholiad gennych chi, anfonwch neges e-bost at:

Cyfeirnod.Llyfrgell@rctcbc.gov.uk

* Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned

Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

Dosbarthia

 • Sesiynau cwnsela MIND                        Dydd Llun      9am – 1pm
 • Cymunedau Am Waith                           Dydd Llun      9am – 12.30pm
 • Grŵp Dim Ysmygu                                 Dydd Llun      1.15pm – 2.45pm
 • Dosbarthiadau Cymraeg                        Dydd Llun      10am – 2.30pm
 • Ti a Fi – rhieni a’u plant                          Dydd Llun       10am – hanner dydd
 • Grŵp Plantos Bach                                 Dydd Mawrth 10am – 11.30am
 • Sesiynau Siarad â’ch Cynghorydd          Dydd Mawrth cyntaf y mis 10am – hanner dydd
 • Dosbarth defnyddio llechen 50+             Dydd Mawrth 10.00 – hanner dydd
 • Cymunedau Am Waith                             Dydd Mawrth 9am – 5pm
 • Grwpiau Darllen Ffuglen wyddonol + Cyffredinol      Dydd Mawrth cyntaf a thrydydd
                                                                  dydd Mawrth y mis 2pm – 3.30pm
 • Dosbarth Crosio                                   Ail ddydd Mawrth a phedwerydd dydd Mawrth y mis 2pm – 3.
 • Sgiliau Hanfodol                                    Dydd Mawrth 3.30 – 6.30pm
 • Clwb Swyddi                                         Dydd Mercher 10am – hanner dydd
 • Sgiliau Hanfodol                                    Dydd Mercher 9am – 1pm
 • Cymunedau Am Waith                           Dydd Mercher 9am – hanner dydd
 • Grŵp Nofelau Graffig                            Bob yn ail ddydd Mercher 3.30pm – 4.30pm
 • Interlink                                                  Dydd Mercher 9am – 12.15pm
 • Cymraeg i Rieni                                      Dydd Mercher 10am – hanner dydd
 • CThEM (Treth)                                       Dydd Iau         1pm – 6pm30pm
 • Cymdeithas Gelfyddydau Ystradyfodwg       Dydd Iau         9.30am – 1pm
 • Dydd Gwener Digidol                             Dydd Gwener 10am – hanner dydd
 • Grŵp Darllen Cymraeg                          Dydd Gwener             11am – hanner dydd
 • P.A.C.E.                                                  Dydd Gwener             2pm – 5pm

Llyfrgell E-teens Treorci

 • Clwb Gwaith Cartref ar ôl yr ysgol - 3.10pm tan amser cau bob      diwrnod ysgol – Cyfle i ddefnyddio      cyfrifiaduron ac argraffu a chael cymorth gyda gwaith cartref
 • Grŵp Darllen E-Teens  3ydd dydd Mawrth y mis  3.30pm – 4.30pm
 • Noson Ffilmiau E -Teens  Nosweithiau Mawrth  4.30pm      - 6.30pm
 • Grŵp Celf Ysgol Gyfun Treorci         Dydd Iau     3.30pm – 5.30pm
 • Grŵp Ysgrifennu E-Teens  Bob yn ail brynhawn Iau  Ar ôl yr ysgol

Ffoniwch Lindsey Poole ar 01443 778958 i gael rhagor o fanylion am yr achlysuron.

Mynediad i bobl anabl

 • mynediad i gadeiriau olwyn

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.