Llyfrgell Treorci

Llyfrgell Treorci
Station Road
Treorci
CF42 6NN

Ffôn: (01443) 773204/773592
Ffacs: (01443) 777047
E-bost: Llyfrgell.Treorci@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Treorci ar fap

Treorchy-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Timetable
DiwrnodAmser
Dydd Llun 9:00 am to 6:00 pm
Dydd Mawrth 9:00 am to 7:00 pm
Dydd Mercher 9:00 am to 6:00 pm
Dydd Iau 9:00 am to 6:00 pm
Dydd Gwener 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau
  
20 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Llyfrgell bwrpasol i bobl ifainc yn eu harddegau
Mynediad i'r rhyngrwyd (cysylltiad Wi-Fi) Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant llungopïo
Casgliad o DVDau Gwasanaeth lamineiddio
Casgliad o lyfrau llafar/sain digidol Peiriant sganio
Casgliad o gerddoriaeth Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Peiriant darllen microfiche a microffilm Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned*
Llyfrgell gyfeirio*  

* Llyfrgell gyfeirio

Mae llyfrgell cyfeirio ac astudiaethau lleol ar wahân yn Llyfrgell Treorci. Mae'r casgliad yn ymdrin ag ardal Rhondda Cynon Taf ac yn canolbwyntio ar Gwm Rhondda. Mae'r casgliad yn cynnwys llyfrau, papurau newydd, cyfnodolion, mapiau, cynlluniau, cyfeirlyfrau, darluniau ac effemera. Mae ffurflenni Cyfrifiad a Chofrestrau Etholwyr ymhlith yr holl gofnodion sydd ar gael i bobl sy'n hel achau.

Os oes ymholiad gennych chi, anfonwch neges e-bost at:Llyfrgell.Treorci@rhondda-cynon-taf.gov.uk 

* Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned

Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

Dosbarthiadau

 • dosbarth hanes lleol – dydd Llun, 9:30am–12:30pm. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01443 744274.
 • dosbarthiadau cyfrifiadurol sylfaenol am ddim gyda Simon – yn dechrau dydd Mawrth 7 Hydref. Ffôn: 01495 369869 / E-bost: simon.conlin@weacymru.org.uk
 • eidaleg (dechreuwyr) – dydd Mercher, 11:00am–1:30pm. Ffôn: 01443 744274
 • sbaeneg (dechreuwyr) – dydd Mercher, 2:00pm–4:30pm. Ffôn: 01443 744274
 • hel achau (dechreuwyr) – dydd Iau, 10am–12pm (yn dechrau 8 Ionawr 2015). Cysylltwch â Julie Daniel – Ffôn: 07817 273544 / E-bost: fhtutorjulie@aol.com
 • grŵp darllen Cymraeg – ail ddydd Mawrth bob mis. Galwch heibio!
 • grŵp darllen Saesneg – dydd Mawrth cyntaf bob mis. Galwch heibio!
 • interlink – dydd Mercher, 9am–12pm, gyda Thomas. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01443 486200.
 • grŵp plant bach ac adrodd storïau – 10:30am–11:30 am.
 • storïau, canu a chrefftau ar gyfer plant bach!
 • cymorth ar drethi i bobl hŷn – dydd Mawrth 18 Rhagfyr. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 0845 601 3321 neu 01308 488066.
 • canolfan Cyngor ar Bopeth – cymhorthfa dyledion a budd-daliadau – bob dydd Iau, 10:00am–1:00pm. Rhaid trefnu apwyntiad. Ffôn: 01443 409284 (prif swyddfa, Pontypridd)
 • help cyfrifiadurol gyda Ryan o ‘Get it together’ – bob prynhawn Iau, 1:15pm–3:15pm. Ffôn: 07788 395934 / E-bost: ryan.bevan@citizensonline.org.uk

Llyfrgell E-teens Treorci

 • clwb gwaith cartref – 3:10pm tan amser cau bob diwrnod ysgol. Mynediad i gyfrifiaduron, cymorth gwaith cartref, argraffu.
 • clwb swyddi E-teens – bob bore Gwener, 10:00am–1:00pm.
 • noson ffilm – bob nos Fawrth, 4:30pm–6:30pm.
 • snap Cymru – sesiynau gwybodaeth ar gyfer rhieni, gan roi sylw i unrhyw faterion posibl mae plant yn eu hwynebu yn yr ysgol. Trydydd dydd Iau bob mis, 10:00am–12:30pm.

I gael rhagor o wybodaeth am achlysuron, ffoniwch Lindsey ar 01443 778958.

Mynediad i bobl anabl

 • mynediad i gadeiriau olwyn

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.