Skip to main content

Toiledau Cyhoeddus

Mae'r holl Gyfleusterau Cyhoeddus bellach AR AGOR.

Bydd toiledau cyhoeddus ar agor o 9am tan 4pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd y cyfleusterau'n cael eu glanhau'n rheolaidd ac rydyn ni'n atgoffa’r cyhoedd i barchu'r cyfleusterau a'r staff bob amser. Bydd unrhyw gamdriniaeth, camddefnydd neu fandaliaeth yn arwain at gau'r toiledau sydd wedi'u heffeithio ar unwaith.

Mae'r toiledau ym Pharc Coffa Ynysangharad hefyd yn parhau ar agor, 7 diwrnod yr wythnos 8:30am tan 7pm.

Mharc Aberdâr a Parc Gwledig Cwm Dâr hefyd yn parhau ar agor, 7 diwrnod yr wythnos 9am tan 4pm.

Toilets situated in Ynysangharad War Memorial Park are open Monday - Sunday 8:30 am - 7pm

Aberdare Park and Dare Valley Country Park also remain open, 7 day a week 9am until 4pm.