O ganlyniad i'r datblygiadau parhaus o ran y coronafeirws yng Nghymru ac yn RhCT a'r angen i staff weithio mewn gwasanaethau penodol, byddwn ni ond yn derbyn ceisiadau ar-lein drwy wefan Trafnidiaeth Cymru 

Trafnidiaeth Cymru sydd bellach yn cyhoeddi cardiau Teithio Rhatach.  Y ffordd hawsaf a chyflymaf i gael eich cerdyn teithio yw trwy wneud cais ar-lein ar wefan Trafnidiaeth Cymru.  Ewch i https://trc.cymru/cy/cerdynteithio i gael rhagor o wybodaeth a dilyn y cyfarwyddiadau syml.  Nodwch: bydd gofyn i chi ddarparu'ch Rhif Yswiriant Gwladol wrth wneud cais. Does dim modd prosesu'ch cais hebddo.

Os does dim modd i chi wneud cais ar-lein, beth am ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun rydych chi'n ymddiried ynddyn nhw i gyflwyno cais ar eich rhan.  Hefyd, mae modd ymweld â'ch llyfrgell leol yn ystod sesiwn Dydd Gwener Digidol sy'n cael ei gynnal bob dydd Gwener rhwng 10am a 12pm, lle bydd aelod o staff ar gael i'ch helpu chi.

Fel arall, trefnwch apwyntiad i fynd i Ganolfan IBobUn, lle bydd rhywun ar gael i'ch helpu i gwblhau'ch cais. Mae modd trefnu apwyntiad ar-lein yma www.rctcbc.gov.uk/archebu neu drwy ffonio 01443 425005.

Pryd bydd fy ngherdyn teithio newydd yn cyrraedd?

Dylai Trafnidiaeth Cymru anfon eich cerdyn teithio trwy'r post i'ch cyfeiriad cartref cyn pen 10 diwrnod gwaith.

Rwy'n 60 oed ymhen ychydig wythnosau. Pryd ydw i'n cael gwneud cais?

Mae modd i chi wneud cais am gerdyn teithio hyd at 20 diwrnod cyn eich pen-blwydd yn 60 oed.

Os oes unrhyw ymholiadau pellach gyda chi, ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru neu ffonio 0300 303 4240.

Dylai’r rheiny sy angen defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio i’r gwaith, i fynd siopa neu oherwydd rhesymau meddygol wirio gyda’r cwmni teithio cyn teithio