Skip to main content
Hafan>Trigolion>Parcio, Ffyrdd a Theithio>Teithio>Cardiau Bws>Older Persons Concessionary Bus Pass

Cerdyn Bws i Berson Hŷn

O ganlyniad i'r datblygiadau parhaus o ran y coronafeirws yng Nghymru ac yn RhCT a'r angen i staff weithio mewn gwasanaethau penodol, byddwn ni ond yn derbyn ceisiadau ar-lein drwy wefan Trafnidiaeth Cymru 

Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru o ran teithio, peidiwch â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus oni bai fod hynny'n gwbl angenrheidiol. O 27 Gorffennaf 2020 ymlaen, rhaid gwisgo mwgwd sydd â thair haen wrth ddefnyddio pob math o drafnidiaeth gyhoeddus (gan gynnwys tacsis) yng Nghymru. Os bydd angen i chi deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus cofiwch gadw 2 fetr i ffwrdd o eraill a golchi'ch dwylo neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo.

Ceisiwch leihau nifer eich teithiau, cofiwch feddwl yn ofalus am yr adeg o'r dydd rydych chi'n teithio, a sut rydych chi'n gwneud hynny. Bydd hyn yn golygu bod rhagor o le i bawb er mwyn cadw'n ddiogel. Bydd hyn hefyd yn sicrhau bod modd parhau i ddarparu'r rhwydwaith trafnidiaeth, ac yn galluogi pobl i wneud teithiau hanfodol.

bus-passes

Gwneud cais am Gerdyn Bws i Berson Hŷn.

bus-passes

Rhoi gwybod am gerdyn bws sydd wedi'i golli, sydd wedi'i ddwyn neu sydd wedi'i ddifrodi a gwneud cais am gerdyn newydd.

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau