Skip to main content

Monitro ac Adrodd

Monitro ac Adrodd – Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC)

Yr hyn a wnawn ag arian a godir o’r Ardoll Seilwaith Cymunedol.

Byddwn ni’n pennu’r arian fel a ganlyn:

80% i seilwaith ar ein Rhestr Rheoliad 123
15% i Gynghorau Cymuned/Tref
5% ar gyfer costau sefydlu a gweinyddu Ardoll Seilwaith Cymunedol

 Adroddiad Monitro Blynyddol Ardoll Seilwaith Cymunedol

Rhaid i ni lunio adroddiadau blynyddol ffurfiol ynglŷn ag incwm a gwariant Ardoll Seilwaith Cymunedol:

Adroddiad Blynyddol Ardoll Seilwaith Cymunedol 2018/19

Adroddiad Blynyddol Ardoll Seilwaith Cymunedol 2017/18

Adroddiad Blynyddol Ardoll Seilwaith Cymunedol 2016/17

Adroddiad Blynyddol Ardoll Seilwaith Cymunedol 2014/15 a 2015/16

Arian o’r Ardoll Seilwaith Cymunedol a gedwir gan Gynghorau Cymuned/Tref

2015/2016

Cyngor Tref Pontypridd

Cyngor Cymuned Tonyrefail

Cyngor Cymuned Pont-y-clun

Cyngor Cymuned Llantrisant

2016/2017

Cyngor Tref Pontypridd

Cyngor Cymuned Tonyrefail

Cyngor Cymuned Llantrisant

2017/2018

Cyngor Tref Pontypridd

Cyngor Cymuned Tonyrefail

Cyngor Cymuned Llantrisant

Cyngor Cymnued Taffs Well