Skip to main content

Anifeiliaid

Rydyn ni'n ffodus iawn yn Rhondda Cynon Taf i gael bywyd gwyllt mor amrywiol ar stepen ein drws. Os ydych chi'n cerdded drwy ein trefi, ein pentrefi, ein parciau neu'n mynd am dro yn ein coedwigoedd, mae'n siŵr y byddwch yn dod ar draws bywyd gwyllt.

Yn y rhestr isod mae ychydig o enghreifftiau yn unig o'r hyn y gallwch chi ei weld ledled y Fwrdeistref Sirol:

Adar:

 • Nico (Carduelis Carduelis)
 • Pila Gwyrdd (Spinus spinus)
 • Tylluan Frech (Strix aluco)

Glöynnod:

 • Glesyn Cyffredin (Polyommatus icarus)
 • Britheg y Gors (Euphydryas aurinia)
 • Melyn y Rhafnwydd (Gonepteryx rhamni)
 • Gwyfyn Ffacbys (Euclidia glyphica)

Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn:

 • Chwilen Poeri Gwaed (Timarcha tenebricosa)
 • Gwenynen Hirgorn (teulu: Cerambycidae)
 • Pryf hofran 'Superb Ant-Hill' (Xanthogramma pedissequum)

Beth am edrych ar adroddiad gwych Liam Olds o'r enw 'Invertebrate Conservation Value of Colliery Spoil Habitats in South Wales’? Mae modd ei lawrlwytho yma.

Ymlusgiaid:

 • Neidr Ddefaid (Anguis fragilis)
 • Llyffant Cyffredin (Bufo bufo)

Mamaliaid:

 • Draenog (Ericius)
 • Llygoden Goch (Malo ripis)
 • Llygoden y Maes (Mus agri)

Ystlum Pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus)