Mae Action for Nature yn gynllun i helpu natur i ffynnu yn Rhondda Cynon Taf.  Mae gennyn ni fywyd gwyllt anhygoel sydd ar garreg ein drws.   Darllenwch daith bioamrywiaeth Rhondda Cynon Taf.

Os hoffech chi helpu bywyd gwyllt, ymunwch â Grŵp Llywio'r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol, grŵp lleol neu un o'r nifer fawr o sefydliadau bywyd gwyllt.  Hoffech chi ragor o fanylion? Anfonwch e-bost i Parciaucefngwlad@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Mae modd gweld Rhan Un o'r cynllun Gweithredu dros Natur yma.  Mae'r cynlluniau gweithredu manwl ar gynefin a rhywogaethau (Rhan Dau) ar gael ar yma

Caiff y Cynllun Gweithredu ei fonitro gan y Grŵp Llywio.  Dros y blynyddoedd nesaf, byddan nhw'n diweddaru'r Cynllun Gweithredu er mwyn adlewyrchu Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 

Edrychwch ar ein hadroddiad ar ddyletswydd y Gyngor o ran bioamrywiaeth

Edrych ar ein penderfyniad ar ddyletswydd y Cyngor o ran bioamrywiaeth