Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol' Rhondda Cynon Taf

Mae Action for Nature yn gynllun i helpu natur i ffynnu yn Rhondda Cynon Taf.  Mae genny ni fywyd gwyllt anhygoel sydd ar garreg ein drws.   Darllenwch y daith bioamrywiaeth of Rhondda Cynon Taf.

Os hoffech chi fod yn ran o helpu bywyd gwyllt, ymunwch â Grŵp Llywio'r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol, grêp lleol neu un o'r nifer fawr o sefydliadau bywyd gwyllt.  Hoffech chi ragor o fanylion? Anfonwch e-bost i Parciaucefngwlad@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Mae modd gweld Rhan Un o'r cynllun Action for Nature.  Mae'r cynlluniau gweithredu manwl ar gynefin a rhywogaethau (Rhan Dau) ar gael ar gais. Parciaucefngwlad@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Caiff y Cynllun Gweithredu ei fonitro gan y Grŵp Llywio.  Dros y blynyddoedd nesaf, byddan nhw'n diweddaru'r Cynllun Gweithredu er mwyn adlewyrchu Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 

Edrychwch ar ein hadroddiad gwaith papur dyletswydd bioamrywiaeth

Edrych ar ein dyletswydd bioamrywiaeth penderfyniad papur

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.