Mae'r Amserlen Argaeledd Tir Cyflogaeth yn egluro'r argaeledd tir ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Mae’r arolygon i gasglu’r wybodaeth yma yn cael ei gynnal ym misoedd Chwefror–Mawrth pob flwyddyn, ac yn dilyn y data dechreuol a gafodd ei gasglu yn 2008 ac arolygon dilynol. Cafodd y data dechreuol ei gasglu ar y cyd â Phartneriaeth Nathaniel Lichfield.

Mae'r amserlen yn dangos yr holl safleoedd cyflogaeth sydd ar gael, a'r dosbarthiadau defnydd tir o’r holl safleoedd cyflogaeth sydd wedi'u cynnwys yn yr arolwg. Mae'r tabl hefyd yn dangos arwynebedd y tir datblygu sy'n weddill ar bob safle. Mae gwybodaeth ychwanegol, fel arwynebedd, lleoliad, disgrifiad cryno o’r safle, a chyfyngiadau, hefyd wedi'u cynnwys er mwyn darparu cyd-destun a throsolwg clir o'r safle.

Gwelwch yr Amserlen Argaeledd Tir Cyflogaeth, dyddiedig Chwefror/Mawrth 2017.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.