Skip to main content

Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol yn ganllawiau anstatudol sy'n darparu gwybodaeth ategol o ran polisïau sy'n ymwneud â chynlluniau lleol neu bolisïau cenedlaethol, sydd naill ai ar waith neu sydd ar y gweill. Mae'n ffordd o ddarparu canllawiau thematig, neu sy'n berthnasol i safleoedd penodol, ac maen nhw'n cynnwys rhagor o fanylion ynglŷn â sut bydd y polisïau yma'n cael eu defnyddio.

Mae'r Cyngor wedi paratoi Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer y meysydd canlynol

Supplementary Planning Guidance
No.Document Name Date of Publication
1 Design and Placemaking March 2011
The Historic Built Environment March 2011
3 Design in Town Centres March 2011
4 A Design Guide for Householder Development  March 2011
5 Affordable Housing March 2011
6 Nature Conservation March 2011
7 Planning Obligations December 2014
8 Access Circulation and Parking March 2011
9 Shopfront Design October 2014
10 Development of Flats June 2015
11 Employment Skills June 2015
11a Consultation Record - Employment Skills and Flt Conversions March 2015
12 Tai Amlfeddiannaeth Mai 2018