Skip to main content

Ailgylchu a Gwastraff - Dod o hyd i'ch diwrnod casglu

Bydd y Cyngor yn dechrau casglu gwastraff cyffredinol bob 3 wythnos o ddydd Llun 3 Gorffennaf 2023. Yn dilyn y newidiadau, mae'n bosibl y bydd gan drigolion ddyddiad casglu newydd ar gyfer gwastraff cyffredinol a deunydd ailgylchu.

Nodwch eich lleoliad isod i ddod o hyd i'ch dyddiadau casglu deunydd ailgylchu a gwastraff.

Dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, mae'n bosib y bydd cyfnodau o dywydd garw neu gyfnodau lle bydd rhaid cau gwasanaethau'n annisgwyl. Efallai hefyd y bydd eich diwrnod casglu gwastraff yn newid. Am ragor o fanylion, ewch i dudalen Tywydd Garw - Y diweddaraf am wasanaethau'r Cyngor. Does dim newidiadau i ddiwrnodau casglu gwastraff yn dilyn Gwyliau Banc eraill.

Pa mor aml y bydd eich deunydd ailgylchu a gwastraff yn cael eu casglu?

  • Deunydd y mae modd ei ailgylchu (hynny yw, gwastraff bwyd, deunydd ailgylchu sych, cewynnau a gwastraff gwyrdd) - Pob wythnos
  • Bagiau du - 3 wythnos
  • gwastraff cyffredinol (Tachwedd - Mawrth) - Gellir archebu

Rhoi'ch deunydd ailgylchu neu wastraff allan i'w casglu

Amser

Rhowch eich eitemau y mae modd eu hailgylchu neu'ch gwastraff allan rhwng 7pm y noson gynt a 7am ar fore'ch diwrnod casglu arferol.

Lleoedd

Rhowch eich eitemau y mae modd eu hailgylchu neu'ch gwastraff allan yn eich mannau casglu gwastraff. Peidiwch â rhwystro unrhyw lwybrau neu fannau mynediad sydd â chyrbiau isel.

Oedd yr wybodaeth yma'n ddefnyddiol?