Skip to main content

Newid eich bin ag olwynion 240 litr

Dyma gyfle i chi newd eich bin 240 litr am un 120 litr am ddim.

Ffoniwch ni ar 01443 425001 i wneud y trefniadau.  Fydd dim cost i chi am hyn.

Ar gyfer trigolion Cwm Cynon a Thaf-elái y mae’r gwasanaeth yma.

  • Fyddwn ni ddim yn cyflenwi bin 120 litr os nad yw bin 240 litr wedi cael ei roi allan i gael ei gasglu
  • Dim ond un bin ag olwynion byddwn ni’n ei roi fesul aelwyd
  • Os yw’ch bin 240 litr wedi torri, cewch chi ddefnyddio 3 fag du maint arferol i waredu’ch gwastraff hyd nes i chi gael eich bin ag olwynion 120 litr.
Tudalennau Perthnasol