Skip to main content

Ailgylchu dodrefn

I ble galla i fynd â'm dodrefn diangen?

Mae Too Good To Waste yn elusen ailddefnyddio/ailgylchu ac yn fenter gymdeithasol sydd ar waith yn Rhondda Cynon Taf.

Bwriad Too Good To Waste yw ceisio lleihau gwastraff trwy gasglu eitemau o'r cartref, sy'n gallu cael eu defnyddio eto, a dosbarthu'r eitemau hyn trwy eu siopau elusen. Mae'r arian sy'n cael ei godi yn eu galluogi nhw i helpu aelwydydd sydd ar incwm bach a darparu cyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli.

Cysylltwch â Too Good To Waste i gael gwybod sut mae rhoi dodrefn diangen.

 

Tudalennau Perthnasol
too good to waste