Skip to main content

Cyrsiau Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn darparu cyfleoedd dysgu o safon yn eich cymuned leol.

Mae ein cyrsiau'n amrywio o'r rheiny sydd o gymorth i chi feithrin sgiliau newydd gan gynnwys Cyfrifiaduron ac Ieithoedd i feithrin diddordeb newydd, er enghraifft Hanes Lleol, Ysgrifennu Creadigol, Celf Flodau neu Grefftau â Siwgr.

Bwriwch olwg ar ein llyfryn newydd i gael gwybod am y cyfleoedd sydd ar gael i chi.

Mae ein carfan sydd â chryn brofiad yn cynnig gwerth am arian i unigolion, sefydliadau a grwpiau proffesiynol ac yn cynnwys ystod eang o bynciau.  Mae nifer o'n cyrsiau am ddim.

Gweld yr ystod o gyrsiau addysg oedolion sydd ar gael Adult Community Learning Logo
Gweld Cyrsiau
Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg

St Illtyds Rd,

Church Village,

Pontypridd 

CF38 1RQ

Ffon: 01443 570075
Tudalennau Perthnasol