Skip to main content
Hafan>Trigolion>Ysgolion ac Addysg

Ysgolion ac Addysg

Find-a-school
Chwiliwch am ysgol drwy ddefnyddio ein cyfleusterau chwilio ar-lein
Terms-dates
Am ddyddiadau ysgol eich plentyn, gan gynnwys diwrnodau HMS ac unrhyw gyfnodau pan mae'r ysgol ar gau. 
Apply
Gwybodaeth a chyngor ynglŷn â cheisiadau am le mewn ysgol.
Free-school-meals
Oes hawl gan eich plentyn i gael cinio ysgol am ddim?
School-catering

Gwybodaeth a bwydlenni ar gyfer disgyblion Ysgolion Cynradd ac Uwchradd. 

Absence-during-term-times
Beth i'w wneud os bydd eich plentyn yn absennol o'r ysgol yn ystod y tymor.
School-non-attendance-fines
Talu eich Hysbysiad Cosb Benodedig Mynychu'r Ysgol ar-lein
21st-Century-Schools
Prosiectau buddsoddi mewn ysgolion yn Rhondda Cynon Taf.
Alffa i Omega o'n Gwasanaethau