Skip to main content

Gwella Ysgolion a Chynlluniau Strategol

Gweld y broses gyfredol ar gyfer gwneud cwynion ysgol Mae'r Cynllun Strategol ar gyfer 2022/2025 yn nodi cyfeiriad y Gyfarwyddiaeth Addysg a Chynhwysiant am y 3 blynedd nesaf, gan ddisgrifio ei chenhadaeth, ei gweledigaeth a'i huchelgais ar gyfer ein hysgolion yn Rhondda Cynon Taf.