Mae Gwasanaethau Arlwyo RhCT yn darparu bwydlen flasus a maethlon i holl ysgolion yn Rhondda Cynon Taf.

Rydyn ni'n cynnig bwydlen bythefnos o brydau poeth sy'n cynnwys pwdin a diod, opsiwn llysieuol, ac opsiwn 'Bistro' ar gyfer pryd bach arbennig, cyrri pob dydd, pasta, a bar nŵdls "O'r Wok", a bar 'sub'.

Gallwn ni hefyd ddarparu ar gyfer deietau llysieuol, fegan a meddygol.

Bwydlenni

Bwydlen Cinio – Ysgolion Uwchradd 2018

Talu am eich cinio ysgol

Pryd Ysgol Uwchradd - £2.80 y dydd

Gallwch bellach dalu ar-lein am brydau ysgol eich plentyn.

Mae ein prydau'n cydymffurfio â gofynion rheoliadau Safonau a Gofynion Maeth Llywodraeth Cymru.

Pam ddylech chi ddewis prydau ysgol?

  • Mae ein bwydlenni yn faethlon cytbwys ac o dan reolaeth
  • Mae'n arbed amser i rieni/gwarcheidwaid
  • Mae gan bob aelod o staff gymhwyster 'Hylendid Bwyd Sylfaenol', fan lleiaf

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.