Skip to main content

Gwybodaeth Gyffredinol am Ganolfan Hamdden Llanilltud Faerdref

 

MYNEDIAD I'R GANOLFAN A'I CHYFLEUSTERAU

  • Mynediad â ramp wrth flaen yr adeilad.

CYMORTH CYNTAF AC IECHYD A DIOGELWCH

  • Aelod o staff sydd wedi cael hyfforddiant Cymorth Cyntaf ar y safle drwy'r amser.
  • Y rhieni sy'n gyfrifol am eu plant ar bob adeg.
  • Chi sy'n gyfrifol am eich eiddo personol yn y loceri neu rywle arall yn y ganolfan.

CYFLEUSTERAU NEWID

  • Mae ystafelloedd newid ar wahân ar gael i ddynion a merched. Maen nhw'n cynnwys cawodydd, loceri a pheiriannau sychu gwallt.
  • Mae cyfleusterau newid babanod ar gael yn ystafell newid y merched.

LLUNIAETH

Mae gennym ni beiriant gwerthu sy'n darparu diodydd oer a byrbrydau.

CYFLEUSTERAU ACHLYSURON

Mae prif neuadd ar gael i'w llogi ar gyfer achlysuron. Am ragor o wybodaeth, lawrlwythwch ein canllaw prisoedd.