Skip to main content

Gwybodaeth Gyffredinol am Ganolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach

Oriau agor y Ganolfan

(Nodwch, mae mynediad i'r dosbarthiadau a mynediad cyntaf/olaf i'r pwll nofio neu'r gampfa yn dibynnu ar amserlenni'r cyfleusterau penodol hynny, nid oriau agor y ganolfan)

Nodwch: Mae oriau agor yn wahanol ac mae amserlenni'n newid yn ystod Gwyliau Banc. Ewch i'n tudalen Facebook i weld oriau agor Gwyliau Banc.

Rhondda Fach Centre Timetable
DyddAMSER
Llun 6am - 9pm
Mawrth 6am - 9pm
Mercher 6am - 9pm
Iau 6am - 9pm
Gwener 6am - 7pm
Sadwrn 7.15am - 1pm
Sul 8.15am - 1pm

Mynediad i'r ganolfan a'i chyfleusterau.

  • Mynediad â ramp wrth flaen yr adeilad.
  • Lifft i bob lefel.

Cymorth Cyntaf ac Iechyd a Diogelwch

  • Aelod o staff sydd wedi cael hyfforddiant Cymorth Cyntaf ar y safle drwy'r amser.
  • Y rhieni sy'n gyfrifol am eu plant ar bob adeg.
  • Chi sy'n gyfrifol am eich eiddo personol yn y loceri neu rywle arall yn y ganolfan.

Cyfleusterau newid

  • Ystafelloedd newid i ddynion, menywod a theuluoedd (dwy o bob ystafell ar yr ochr sych) gyda chiwbiclau a chawodydd.
  • Cyfleusterau newid cewynnau yn yr ystafelloedd newid i deuluoedd.
  • Ystafelloedd mwy ar gyfer pobl ag anableddau.
  • Sychwyr gwallt.
  • Loceri.

Lluniaeth

Mae peiriannau ar gael sy'n gwerthu byrbrydau a diodydd oer i'w mwynhau yn yr eisteddle.

CYFLEUSTERAU CYFARFOD

Mae neuaddau ac ystafelloedd ar gael ar gyfer achlysuron, cyfarfodydd neu gynadleddau. Am ragor o wybodaeth, lawrlwythwch ein canllaw prisoedd.