Skip to main content

Gwybodaeth Gyffredinol am Ganolfan Hamdden Tonyrefail

Mae Canolfan Hamdden Tonyrefail yn falch o groesawu ystod o glybiau a grwpiau allanol sy'n defnyddio'r ganolfan a'i chyfleusterau i ymarfer eu campau chwaraeon a gweithgareddau arbenigol neu gynnal dosbarthiadau penodol fel dawnsio a chrefft ymladd.

Gan eu bod nhw'n cael eu trefnu'n allanol, nid yw'r ganolfan yn gyfrifol am gadw lle ar gyfer y grwpiau a dosbarthiadau hyn, neu am daliadau. 

Dydy'r dosbarthiadau neu weithgareddau wedi'u cynnal gan grwpiau allanol ddim yn rhan o'r cynllun Aelodaeth Hamdden am Oes.

Cysylltwch â'r trefnwyr i gael y manylion diweddaraf ac i wirio argaeledd. Bydd y grwpiau yn rhoi’r newyddion diweddaraf i aelodau ynglŷn â phryd bydd sesiynau yn cael eu canslo.

Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, yn ystyried cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgareddau – gan gynnwys golff, cerdded, beicio, gymnasteg ac eraill – beth am gysylltu â charfan Chwaraeon RhCT?

Mae'r garfan wrth law i gynnig gwybodaeth a chyngor am gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden, ac mae'r wefan yn cynnwys cyfeirlyfr gwych sy'n caniatáu i chi ddod o hyd i weithgareddau a chlybiau lleol.

Mae Chwaraeon RhCT hefyd wrth law i helpu clybiau, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr sy'n ystyried cychwyn neu estyn cyfleoedd chwaraeon trwy fanteisio ar ffrydiau ariannu, gwybodaeth a rhagor.

Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwybodaeth Chwaraeon RhCT!

Gwybodaeth Gyffredinol am Ganolfan Hamdden Tonyrefail
Dydd LlunAmseroedd
Carfan Nofio Perfformiad RhCT 06:00 - 07:30
U3A (Ail ddydd Llun y mis) 13:30 - 15:00
Tonyrefail Tigers 17:00 - 19:00
Clwb Achub Bywyd Cwm Rhondda 19:00 - 20:00
Carfan Nofio Perfformiad RhCT (Hydref – Mawrth) 19:00 - 20:00
Dydd Mawrth 
Carfan Nofio Perfformiad RhCT 06:00 - 07:30
Carfan Nofio Perfformiad RhCT 17:00 - 18:00
Carfan Nofio Perfformiad RhCT 16:00 - 21:00
RSD Dance 17:00 - 19:00
Clybiau Bechgyn a Merched Tonyrefail (Hydref – Mawrth) 18:00 - 20:00
Carate Shotokan 18:00 - 20:00
Dydd Mercher 
Carfan Nofio Perfformiad RhCT 06:00 - 07:30
Clwb Pêl-droed Gilfach Goch 19:00 - 20:00
Dydd Iau 
Carfan Nofio Perfformiad RhCT 06:00 - 07:30
Carfan Nofio Perfformiad RhCT 17:00 - 21:30
Carate Shotokan 19:00 - 20:00
Clybiau Bechgyn a Merched Ton 18:00 - 20:00
Clwb Pêl-rwyd Merched Ton 19:00 - 20:00
Dydd Gwener 
Carfan Nofio Perfformiad RhCT 06:00 - 07:30
Disgo Club Fusion (Ail ddydd Gwener y mis) 18:00 - 22:00
Carfan Nofio Perfformiad RhCT 18:00 - 21:00
Tonyrefail Tigers 18:00 - 21:00