Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae Aelodau o Bwyllgor y Cabinet ar gyfer Parc Coffa Ynysangharad, yn gweithredu ar ran yr Awdurdod Gweithredol fel Ymddiriedolwr Corfforaethol ar gyfer Parc Coffa Ynysangharad.  Mae'r Pwyllgor yn ystyried pob mater mewn cysylltiad â defnydd a datblygiad y Parc yn y dyfodol, a gwarchod amcanion yr Ymddiriedolaeth.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.