Mae'r Cyngor yn gweithio i alluogi swyddogaethau a phwyllgorau democrataidd allweddol i weithredu trwy ddull cynadledda fideo, yn ystod y cyfyngiadau presennol o ran cadw pellter cymdeithasol.

Sesiwn friffio wythnosol y Cabinet a'r Uwch Garfan Rheoli (5 Mai 2020)

Mae'r Cyngor wedi rhoi ystod o drefniadau cyfarfod rhithwir ar brawf dros y saith wythnos ddiwethaf. Mae hyn wedi cynnwys cyswllt rhwng Aelodau'r Cabinet ac Uwch Swyddogion mewn perthynas ag ymateb y Cyngor i'r Coronafeirws. Mae enghraifft isod o Sesiwn Friffio Wythnosol y Cabinet gydag Uwch Reolwyr y Cyngor trwy ddull cynadledda fideo.

Manylion cyfarfodydd pwyllgor sydd ar y gweill

Cyfarfod y Cabinet (21 Mai 2020)

Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (11 Mehefin 2020)

Cyfarfod y Cabinet (25 Mehefin 2020)

Cyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu – (26 Mehefin 2020)

Cyfarfod arbennig o'r Cyngor (1 Gorffennaf 2020)

Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (2 Gorffennaf 2020)

Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (9 Gorffennaf 2020)

Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (16 Gorffennaf 2020)

Pwyllgor Creaffu - Plant a Phobl Ifainc (22 Gorffennaf)

Cyfarfod arbennig o'r Cyngor (24 Gorffennaf 2020)

Cyfarfod y Cabinet (28 Gorffennaf)

Cyngor llawn (29 Gorffennaf)

Cyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu (30th Gorffennaf 2020)

Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (6 Awst 2020)

Pwyllgor Arbennig Trosolwg a Chraffu (12th Awst 2020)

Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (20th Awst 2020)

Pwyllgor Cynllunio a Datblygu  (3 Medi 2020)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.