Mae'r Cyngor yn gweithio i alluogi swyddogaethau a phwyllgorau democrataidd allweddol i weithredu trwy ddull cynadledda fideo, yn ystod y cyfyngiadau presennol o ran cadw pellter cymdeithasol.

Manylion cyfarfodydd pwyllgor sydd ar y gweillHelpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.