Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Llun, 18 Tachwedd 2013
Dechrau
2:30 pm
Diwedd
3:00 pm
Short Agenda
Bydd cyfarfod o Bwyllgor y Cabinet – Elusen RhCT ar gyfer Pobl sydd â Nam ar eu Golwg yn cael ei gynnal am 2.30 pm ar 18.11.13 yn Siambr y Cyngor, Cwm Clydach, CF40 2XX.

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Adroddiadau

Hysbysiadau o’r Penderfyniadau

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach