Prince-Phillip

Llyfr Cydymdeimlo

Mae llyfr cydymdeimlo ar-lein wedi cael ei agor oherwydd marwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin.

Trwy lenwi a chyflwyno'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno i'ch neges gael ei throsglwyddo i Archifau Morgannwg i'w storio ac i'r Cyngor gyhoeddi'r negeseuon hyn ar-lein yn y dyfodol. Byddwn ni'n tynnu unrhyw sylwadau sarhaus.

Mae'r ffurflen ar-lein hon yn caniatáu ichi gyflwyno'ch neges o gydymdeimlad ar yr adeg hon o alaru cenedlaethol.